Stortinget: Dokumentstyring og -lagring

Effektiv saksgang og gode rutiner.

Stortingets administrasjon hadde identifisert stort behov for en mer tidsmessig, enklere og
mer effektiv dokumenthåndtering i Stortinget.

Det er mange interessenter, bl.a. partigruppene, komiteene der representantene behandler sakene og deler av administrasjonen.

Kravene til sikker behandling av dokumentene er naturlig nok høye i landets lovgivende forsamling.

Prosjektets mål var å:

 • Etablere en enhetlig dokumentstyrings- og dokumentlagerløsning for partigruppene, komiteene og deler av administrasjonen
 • Bidra til en enklere og mer effektiv dokumenthåndtering i Stortinget
 • Sikre effektivisering av prosessene

Habberstad hadde rollen som prosjektleder, og ansvaret omfattet bl.a:

 • Analyse av nåsituasjon
 • Kravspesifisering
 • Evaluering av tilbud
 • Forhandlingsledelse
 • Kontraktsutforming
 • Implementering
 • Planlegging
 • Økonomioppfølging
 • Oppfølging av interne og eksterne leverandører
 • Forankring og informasjonsarbeid til bl.a. alle partier og komiteer
 • Regelmessig rapportering til styringsgruppen og prosjekteier

Prosjektet besto av ti medarbeidere på det meste - fra to forskjellige konsulentselskaper samt interne IT-medarbeidere.  Teknologi som ble brukt var ePhorte og Microsoft SharePoint.

Gjennom dette prosjektet ble det etablert en ny enhetlig løsning fordokumentstyring og -lagring for partigruppene, komiteene og deler av administrasjonen. Opplæring ble gjennomført for alle brukere. Dette har medført bl.a:

 • Økt tilgjengelighet
 • Enkel tilgang
 • En enklere og mer effektiv dokumenthåndtering
 • Økt sikkerhet
 • Mer stabil løsning

"Jeg leide inn <Habberstads rådgiver> som prosjektleder for Stortingets administrasjon. Hans oppgave var å være vår prosjektleder for innføring av et dokumentstyringssystem for stortingsrepresentantene og deres rådgivere. <Habberstads rådgiver> har samarbeidet godt med klienter og leverandører, og leverer utmerkede resultater. Han er svært dyktig i forhandlinger med leverandører, og har utført arbeidet til min fulle tilfredshet. Hans kommunikasjonsevner er svært gode. Fremste egenskaper: resultater, omgjengelighet, høy integritet"

Frode Rein, IT sjef

 

Ta kontakt med oss!

Våre rådgivere er produktive fra første time. Betingelsene er meget konkurransedyktige.

Ta kontakt med daglig leder Jostein Kvinnesland for en uforpliktende samtale.

 

    Habberstad er ISO 9001 sertifisert. Kvalitet i alle ledd.

 

Prosjektledelse i Habberstad?

Er du IT-prosjektleder? Da er kanskje Habberstad det rette stedet for deg. Vi skal styrke oss innen prosjektledelse.  Les mer her...

Ta kontakt, eller tips en venn!

 

FacebookLinkedIn