Konsortium: Felles løsning for nedgravd infrastruktur

Kreativ bruk av digitale kartverk

Asfaltert i går, gravd opp igjen i dag - denne situasjonen har vært så altfor godt kjent. Dette er nå blitt vesentlig bedre, takket være nye løsninger for samordning av gravebehov, felles planlegging og muligheter for felles påvisning av kabler, vannledninger og andre nedgravde verdier.

Habberstad har bidratt med konseptutvikling og testledelse.

Dårlig samordning av graving har i mange tilfeller ført til gjentatte gravinger i samme gate. Hver etat har tidligere hatt sitt eget prosjekt, uten samordning på tvers. Private aktører har stadig mer av sin infrastruktur gravd ned i gategrunnen, og de har vært omfattet av samme problematikk. Ulempen har vært betydelig for publikum og ikke minst for forretningsdrivende.

Det var et stort behov for en felles løsning som kunne vise hva som finnes av viktig infrastruktur i grunnen der hvor det skal graves eller bygges.

I prosjektet "Koordinert graving" gikk en rekke aktører med nedgravd infrastruktur sammen om å utvikle nye løsninger. På grunn av sin nyskapende bruk av digitale kartverk, kombinert med selvbetjeningsløsninger på web og IT-støttet saksbehandling hos offentlig etater, har prosjektet fått statlig støtte gjennom "Høykom"-programmet.

De nye løsningene gir aktørene:

 • Kjennskap til hverandres planer...før det er for sent
 • Tidlig innmelding av skisse-messige planer
 • Invitasjon til å være med på trasé. Innspill fra andre aktører kan være med på å bestemme rekkefølgen.

Prosjektering tar først til etter at planene har vært på høring basert på skissene. Projekteringen kan dermed kombinere gravebehov for flere aktører.

For entreprenører som skal igang med gravearbeid, er det laget en selvbetjeningsløsning. I stedet for tungvinte manuelle rutiner, der det tidligere kunne være behov for påvisningstjenester fra opptil 10 ulike aktører, kan man nå registrere gravebehov, søke om gravetillatelse, bestille kabelpåvisning og arbeidsvarsling i en felles selvbetjeningsløsning.

Fra individuell påvisning for hver type infrastruktur er det nå tilrettelagt for felles påvisning av alle typer kabler, vannledninger o.l.

Prosjektet hadde behovene i Oslo som utgangspunkt, men er generelt utformet, slik at løsningene kan brukes andre steder. Gjennom saksbehandlingsløsningen og bruk av det digitale kartverket er det også lagt til rette for søknadsprosess for:

 • Leie av grunn for byggeformål
 • Utnyttelse av stedfestet grunn
 • Annen leie av grunn

Deltakere i konsortiet har vært:

 • Statens vegvesen
 • Oslo kommune (Vann- og avløpsetaten, Samferdselsetaten, Friluftsetaten, Trafikketaten, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Bydelene)
 • Jernbaneverket
 • Hafslund
 • Telenor
 • Viken Fjernvarme
 • Oslo Sporveier
 • TDC
 • Song
 • Get

De viktigste leverandørene har vært:

 • Planleggings- og kartmoduler: Geomatikk AS, med underleverandør Geodata AS
 • Saksbehandlingsløsning: Ergo Group AS, med underleverandør Gecko AS
 • Søknadsportal og skjemaløsning: Oslo kommune, ved Utdannings- og kompetanseetaten, med underleverandør Bouvet AS

 

Ta kontakt med oss!

Våre rådgivere er produktive fra første time. Betingelsene er meget konkurransedyktige.

Ta kontakt med daglig leder Jostein Kvinnesland for en uforpliktende samtale.

 

    Habberstad er ISO 9001 sertifisert. Kvalitet i alle ledd.

 

Prosjektledelse i Habberstad?

Er du IT-prosjektleder? Da er kanskje Habberstad det rette stedet for deg. Vi skal styrke oss innen prosjektledelse.  Les mer her...

Ta kontakt, eller tips en venn!

 

FacebookLinkedIn