REC GROUP ASA: Nedbemanning

En svært vanskelig situasjon ble håndtert med godt resultat for de berørte.

Hele solcelle-industrien har vært utsatt for ekstreme markedsmessige utfordringer. I løpet av sommeren 2011 ble det besluttet å forberede REC-konsernet på total nedleggelse av produksjonen i Norge – i alt fem selskap, med fabrikkanlegg i Narvik, Glomfjord og Porsgrunn, samt betydelig nedskalering av hovedkontoret i Sandvika og noe justering i Singapore, USA og Tyskland.

Habberstad ble valgt til å lede, utvikle og håndtere en nedbemanningsprosess med bistand til alle ansatte i REC ScanCell i Narvik (ca 260 personer), REC Wafer Glomfjord (to fabrikker og ca 450 personer) samt hovedkontor (ca 200 personer) i tillegg til ansatte ved utenlandske fabrikk- og kontorsteder.

Oppdraget skilte seg ut fra de fleste endringsprosesser ved sitt dramatiske mål: det var besluttet å legge ned all produksjon i Norge og det meste av andre funksjoner i Norge. Herøya i Porsgrunn ble forsøkt holdt i gang lengst i håp om at a) markedet skulle snu og b) de ville klare å møte krav til effektivisering etter hvert som markedsprisene sank.

Habberstad ble engasjert for å lede omfattende prosesser:

 • Etablering av jobbsenter i hver lokasjon som skulle virke i 3–4 måneder
 • Sikre kontinuitet slik at alle ansatte ble gitt reell mulighet til et karriereskifte
 • Tilpasning til at alle fabrikker måtte holde noe produksjon oppe samtidig som det ble planlagt nedstengning og demontering. Dette stilte særlige krav til gjennomføring med tanke på HMS-hensyn
 • Habberstad var prosjektleder, og prosjektgruppen bestod av 8 personer fra Habberstad, HR fra REC på hver lokasjon, NAVs kontor i Narvik og Meløy samt Karrieresenteret Nordland
 • Habberstad koordinerte og gjennomførte hele prosessen parallelt i Narvik, Glomfjord og Sandvika. Prosjektmannskap ble ukentlig justert
 • På hver fabrikk ble det opprettet et beredskapsteam og plan som inkluderte sykehus, kommunen og fylkeskommunen
 • Media ble kontaktet og håndtert for hver lokasjon
 • Hver fabrikk hadde fire fagforeninger og deres representanter ble informert jevnlig og tatt med som del av ressursgruppen. Det ble gjennomført ukentlige statusmøter, ledet av Habberstad, hvor alle medleverandører deltok, inkludert HR for hver lokasjon.
 •  Totalleveransen inkluderte Jobbsenter som var bemannet hver ukedag. Dimensjonering av bemanning ble tilpasset iht behov.
 • Leveransen inneholdt:

i) Beredskapstrening: Forberedelse, coaching av ledergruppene, fagforeninger samt prosjektgruppen med NAV, Karrieresenteret og tredjepart

ii) Oppstart med plenumsmøter

iii) Gruppevis undervisning og trening: små og store grupper

iv) Skolering, trening og bistand til: CV, søknad, intervjutrening, kommunikasjon, mestring av egen situasjon, karriereplanlegging, tilrettelegging av nye tiltak

v) Kartlegging av formal -og realkompetanse for alle ansatte

vi) Tilrettelegge for fagbrevseksamen og kurs. Vi lyktes med å få ca 80 til å avslutte med fagbrev i Narvik og Glomfjord før fabrikkene ble stengt

vii) Utarbeide kompetansebevis sammen med Karrieresenteret. Dette  ble viktig for å kunne dokumentere realkompetanse og for å kunne søke seg videre til høyere utdanning

viii) Individuell coaching og karriereveiledning. Dette er et område som skiller Habberstads opplegg fra andres

ix) Direkte bistand til å finne ny jobb ved at vi kartla arbeidsmarkedet i regionen, sektorvis på nasjonalt nivå samt knyttet direkte kontakt med bedrifter som Rolls Royce, Aker Solutions, Aibel, Statoil, Alcoa, Ringnes m.fl.

x) Mediekontakt og PR. Vi bistod med og aktiverte media for å sikre at situasjonen ble profesjonelt håndtert og dermed kunne bidra til å skape positiv blest om at dyktige mennesker var tilgjengelig. Media som ble håndtert: lokalaviser, lokalradio, VG, VG helg og Dagens Næringsliv.

 • For hovedkontoret samt internasjonale lokasjoner ble alle aktiviteter utført hos Habberstad i våre lokaler på Skøyen. Her ble alle kandidater tilbudt individuelle opplegg. Leveransen bestod i 3 deler og 5 møter for hver del. Hvert møte har varighet på ca 2 timer. Prosess for hver ansatt var behovstilpasset, med varighet fra én til over tre måneder
 • Informasjon: For å kunne sikre informasjon til alle medvirkende opprettet vi Facebook-grupper slik at nødvendig informasjon kunne spres. Dette viste seg å ha særlig stor effekt og ble etter hvert viktigste informasjonsplattform også for NAV. Facebook-gruppene tilførte samhørighet, effektiv kommunikasjon og varsling av viktige saker. Gruppene er fortsatt aktive.

Sluttresultat: Tilbakemeldinger tyder på at de fleste har fått ny jobb eller annen løsning som videre utdanningsløp. Vi har jevnlig kontakt med mange av kandidatene.

Spesielt har vi konkludert at individuelle coaching økte kvalitet og målbare resultater. I tillegg vil vi særlig peke på at koordinering og samarbeid med Karrieresenteret og NAV fungerte godt og ga positive resultater.

REC ASA må få stor del av æren for at vi har oppnådd svært gode resultater. Selskapet har vært rause med sine ansatte, har stilt opp på en konstruktiv måte, og nøkkelpersoner har ytt langt utover det som man kunne forvente i den situasjonen man befant seg i. Ikke minst har de stått hele løpet ut.

Habberstad har bygget viktige erfaringer i dette prosjektet, som må være en av de største og mest komplekse nedbemanninger gjennomført de siste tiårene. Erfaringer vi kan ta med oss til nye oppdrag, store eller små.

Se også:
REC ScanCell nedbemanning
Si Pro AS: Outplacement

 

Ta kontakt med oss!

Våre rådgivere er produktive fra første time. Betingelsene er meget konkurransedyktige.

Ta kontakt med daglig leder Jostein Kvinnesland for en uforpliktende samtale.

 

    Habberstad er ISO 9001 sertifisert. Kvalitet i alle ledd.

 

Prosjektledelse i Habberstad?

Er du IT-prosjektleder? Da er kanskje Habberstad det rette stedet for deg. Vi skal styrke oss innen prosjektledelse.  Les mer her...

Ta kontakt, eller tips en venn!

 

FacebookLinkedIn