REC ScanCell: Outplacement

De aller fleste som mistet jobben i REC ScanCell fikk med Habberstads hjelp en god løsning, enten ny jobb eller mer utdanning.

Våren 2010 ble det klart at de ekstremt vanskelige markedsforholdene gjorde at REC måtte kutte kostnader, og at reduksjoner i bemanningen ikke kunne unngås.

ScanCell i Narvik, som produserte solceller, var en av REC-konsernets high-tech bedrifter. Her var det både høyst skolerte medarbeidere, med doktorgrad,  men også mange med fagbrev eller mindre.

I alt var det nærmere 300 ansatte på fabrikken, og de kom fra over 20 ulike nasjoner. ScanCell var i de siste ti årene største arbeidsplass og største arbeidsmarkedsbedrift i Narvik. Konsekvensene av nedbemanning og masseoppsigelser var derfor alvorlige, og hadde stor innvirkning på lokalmiljøet.

Habberstads oppgave var å lede, utvikle og håndtere nedbemanningen, med bistand til 40 personer som først var permittert og deretter ble sagt opp. Hele prosessen ble gjennomført hos REC ScanCell i Narvik. Habberstad hadde totalansvar for håndtering av prosessen, som omfattet:

  • Coaching av ledergruppen (20+ personer) slik at de kunne forberede seg på den kommende nedbemanningsprosessen. De fleste av lederne hadde ingen erfaring med slike prosesser fra før
  • Etablering av et program som tilfredsstilte REC's krav og som vi mente ville gi direkte støtte til at de oppsagte ble gitt reell mulighet til å finne ny jobb eller annen fornuftig løsning
  • Koordinering av NAV, kommunen og helsevesenets engasjement
  • Individuell coaching for hver enkelt ansatt, økonomisk rådgivning samt kartlegging av arbeidsmarked i regionen og bedrifter som ellers kunne være sammenlignbare med REC. Kunnskapskartlegging og råd mht videre utdanning inngikk også her.
  • Vi knyttet kontakt mellom bedrifter og ansatte direkte og bidro dermed til et raskere jobbskifte. Kontakter ble etablert med andre bedrifter, spredt over hele Norge.

Vårt opplegg ble utviklet med utgangspunkt i erfaring fra tilsvarende prosjekter tidligere, men ikke minst med utgangspunkt i situasjonen på arbeidsmarkedet, både generelt og for regionen.

Sluttresultat: De aller fleste som mistet jobben i REC ScanCell fikk en god løsning, enten med ny jobb eller at de valgte å gå videre med mer utdanning.

Se også:
REC Group ASA Nedbemanning
Si Pro AS: Outplacement

 

Ta kontakt med oss!

Våre rådgivere er produktive fra første time. Betingelsene er meget konkurransedyktige.

Ta kontakt med daglig leder Jostein Kvinnesland for en uforpliktende samtale.

 

    Habberstad er ISO 9001 sertifisert. Kvalitet i alle ledd.

 

Prosjektledelse i Habberstad?

Er du IT-prosjektleder? Da er kanskje Habberstad det rette stedet for deg. Vi skal styrke oss innen prosjektledelse.  Les mer her...

Ta kontakt, eller tips en venn!

 

FacebookLinkedIn