Habberstad har nylig inngått avtaler om levering av Personvernombudstjenesten til to høyskoler i Oslo, i et samarbeid mellom de to skolene.

Det gir vesentlige synergier når samme Personvernombud dekker flere virksomheter i samme bransje. Dette kan være en god modell også i andre bransjer.

Forhold som gjelder en høyskole vil raskt kunne deles med den andre uten ekstra kostnad for den enkelte. Samarbeidet kan utvides til flere høyskoler om ønskelig. Ny personvernforordning oppfordrer til bransjesamarbeid og dette er et tiltak som støtter denne målsetning når det gjelder personvernombud.

Habberstad tilbyr Personvernombud som en tjeneste for virksomheter som finner det formålstjenlig. Mange virksomheter har ikke egne ansatte med riktig kompetanse eller erfaring til å ta rollen som personvernombud. Det kan også være nyttig at PVO har en avstand til virksomheten, slik at PVO kan være mer uavhengig og bringe inn tanker fra bransjen eller andre virksomheter med tilsvarende utfordringer.

 

Habberstad har sertifiserte rådgivere med bred erfaring fra personvern, internkontroll, informasjonssikkerhet og endringsledelse. Vi trekker på juridisk bistand fra våre samarbeidspartnere ved behov, eller helst fra virksomhetens egen juridiske tjeneste, når det er mulig. Habberstad gir praktiske råd om hva virksomheten må gjøre for å oppfylle loven på en god måte, ikke bare hvilken paragraf som eventuelt ikke følges.

Vi inngår nå flere avtaler med større og mindre virksomheter, basert på en abonnementspris som sikrer rask kontakt, samt timebetalte faste møter gjennom året, avhengig av behov. I tillegg kan virksomheten bestille rådgivningstjeneste utover det avtalte.

Habberstad har en vakttelefon som sikrer rask kontakt ved avvik og andre hastesituasjoner. Habberstad har spesiell bransjekompetanse på personvern innen høyskoler, medlemsorganisasjoner og helse.

Ta kontakt dersom du ønsker å høre mer om vår personvernombudstjeneste, så stiller vi gjerne i et møte med dere! 

epost: rolf.haavik@habberstad.no

mobil:  90 73 37 60

 

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign