Tankegangen i Lean er å redusere eller eliminere tapsfaktorer i produksjonsprosessen, men samtidig opprettholde kundetilfredshet.

Et grunnleggende spørsmål blir derfor “hvordan kan vi redusere ressursinnsatsen og samtidig opprettholde kundetilfredshet og produktkvalitet?”

Begrepet “Lean” er engelsk og kan i denne sammenheng oversettes med “mager”. Det skriver seg også fra Toyotas bilmotorer som på -70 og -80-tallet ble utviklet som såkalte “lean burn”-motorer, dvs. motorer som skulle gå på mager bensin-/luftblanding for å få best mulig drivstofføkonomi.

Toyota utviklet også i samme periode en rekke ulike metoder og teknikker, for å forbedre og optimalisere bilproduksjonsprosessene. Et viktig fokusområde i denne kapitalintensive industrien var å minimere ledetid på komponenthåndteringen i samlebåndsproduksjonen og dermed unngå forsinkelser og produksjonstap.

De ansatte ble oppmuntret til å komme med forslag til forbedringer i prosessene og det ble derfor dannet “produksjonsgrupper” som i tillegg til sine rene produksjonsoppgaver også ble bedt om å se etter mulige forbedringspunkter eller -områder. I tillegg fikk også produksjonsledelsen i oppgave å se på mulige forbedringer i produksjonsprosessene.

Resultatet ble en rekke forslag som ble bearbeidet systematisk videre. I dette arbeidet ble det utviklet en rekke teknikker for å håndtere forbedringsprosessene. Dette var “1.versjon” av Lean.

Senere er det blitt utviklet ytterligere Lean-teknikker som også har fått sin anvendelse i andre industrier og i det senere også innen tjenesteproduksjon. Målet er å kartlegge de faktiske produksjonsprosessene, for eksempel gjennom verdistrømsanalyser (VSM= Value Stream Mapping), og benytte dette sammen med Lean-teknikk til å finne forbedringsmuligheter.

VSM identifiserer og analyserer flyten av ressursfaktorer og informasjon for å ferdigstille et produkt eller en tjeneste til kunden.

Det finnes mange (japanske) teknikker innen Lean; her er noen av de viktigste:

Six (Sigma):

Teknikken er utviklet av Motorola (mobiltelefon-delen) og har som mål å forbedre kvaliteten på produktene og tjenestene en prosess produserer. Det brukes derfor ressurser på å finne feil og reparere prosessene slik at antall produksjonsfeil reduseres. I så måte er Six en variant av Lean.

TQM:

Hovedforskjellen mellom Total Quality Management og Six er tilnærmingsmåten. TQM forsøker å forbedre kvaliteten gjennom å “standardisere” behovene mens Six altså fokuserer på å forbedre kvaliteten ved å minimere antall feil.

Kanban:

Kanban kan også assosieres med en smidig utviklingsteknikk (variant av Scrum). Kanban i Lean er et system som baserer seg på “Just-in-Time”-prinsippet (JIT) for å redusere produksjonskostnadene. Dette innebærer at en produksjonsprosess forsøkes optimalisert gjennom kontinuerlig tilflyt av produksjonsressurser etter behov. Dermed begrenses i størst mulig grad kostnader knyttet til lagerhold, unyttig tid, lagerlogistikk osv. I en optimal prosess settes innsatsfaktorene inn i produksjonsprosessen på en måte som gjør at de blir brukt fortløpende etter behov.

Poka Yoke:

Poka-yoke er japansk og betyr feilsikring. Det finnes to hovedtyper av poka-yoke; forebygging og oppdagelse. Forebygging er den optimale metoden, som hindrer at feil oppstår – mens oppdagelse handler om feil som har blitt gjort, eller som kommer til å skje.

Eksempler her kan være løpende oppdateringer av datafelter (for eksempel default verdier som dagens dato på datofelter) som brukeren kan redigere om det ønskes (forebygging). Den andre metoden er å validere feltene fortløpende (oppdagelse).

5S:

Dette er en japansk metode som ofte karakteriseres som “standardisert opprydding”, men som omfatter mye mer. 5S er en filosofi og en måte å organisere og administrere arbeidsplassen og arbeidsflyten for å forbedre effektiviteten ved å eliminere sløsing (produksjonstap), forbedre flyt og redusere overflødig prosessering for å gi best mulig moral og effektivitet. Målet er at alle til enhver tid vet hvor alt er og ikke bruker tid på å lete. Det skal være raskt å se at noe mangler fra den enkeltes plass. 5S fokuserer på hva som skal beholdes, hvor det skal oppbevares og hvordan.

Kaizen:

Kaizen er en daglig prosess som går utover rene produktivitetsforbedringer. Den “menneskeliggjør” arbeidsplassen og oppmuntrer til å eksperimentere for å lære å finne punkter i forretningsprosessen som kan eliminere ressurstap i forretningsprosessen. Kaizen bygger på følgende forutsetninger: Teamarbeid, personlig disiplin, forbedret moral, kvalitetssirkler og forslag til forbedringer.

OEE (Overall Equipment Effectiveness):

Metode for å måle (hovedsakelig produksjonsutstyrs) effektivitet gjennom formelen: Tilgjengelighet x Ytelse x Kvalitet = Resultat. Identifiserer således ressurstap.

Selv om Lean har historikk fra vareproduksjon benyttes det nå mer og mer også i tjenesteproduserende virksomheter. Brukt på riktig måte vil det kunne være et godt virkemiddel for å forbedre resultater. En vellykket Lean innføring i tjenesteproduksjon forutsetter derimot bevisst bruk av metodikk og teknikk.

 

Aktuelt fra Habberstad

 

Prosjektledelse i Habberstad?

Er du IT-prosjektleder? Da er kanskje Habberstad det rette stedet for deg. Vi skal styrke oss innen prosjektledelse.  Les mer her...

Ta kontakt, eller tips en venn!

 

FacebookLinkedIn
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign