Gode prosjektledere har forståelse både for behovet for nye løsninger, hvordan de skal skapes og hvordan de skal brukes.

Siden prosjektene er tidsavgrenset, og oppløses når de har levert sine resultater, er det mange virksomheter som leier inn prosjektleder-ekspertise ved behov. For eksempel fra Habberstad.

Prosjektlederen skal sørge for at informasjon strømmer mest mulig friksjonsfritt mellom prosjektets deltakere. Derfor trenger prosjektlederen både innsikt i effektive metoder for prosjektledelse og teknisk kunnskap for å holde god fremdrift i prosjektet. Erfarne prosjektledere har ofte god innsikt i kundens virksomhet, og slik domene-kunnskap er særlig etterspurt.

Men teknisk kunnskap er ikke bare nødvendig for at prosjektlederen kan formidle ideer effektivt til alle involverte. Gode prosjektledere bruker sin tekniske forståelse for å vinne, og beholde, gruppemedlemmers respekt og tillit. Dette gir en god sirkel som gir enklere kommunikasjon og få misforståelser.

Prosjektlederen er ansvarlig for å levere prosjektet. Han eller hun leder prosjektgruppen for å drive prosjektet på daglig basis, med myndighet og ansvar fra styringsgruppen.

En viktig del av arbeidet er å sørge for at beslutninger som prosjektet er avhengig av, blir tatt til rett tid i styringsgruppen. Derfor er prosjektlederens ansvar begrenset til det styringsgruppen har gjort mulig gjennom sine beslutninger.

I tillegg til det formelle ansvaret som er beskrevet i metoder for prosjektstyring, som f.eks. PRINCE2®, har prosjektleder en viktig rolle i å sørge for effektiv informasjon mellom prosjektet og oppdragsgiver. Dette er viktig av mange grunner, blant annet for å kommunisere behovet for endring hos oppdragsgiver i takt med at prosjektgruppen leverer sine resultater. Gevinstene kan ikke realiseres uten at man endrer noe i måten det arbeides på. I en overgangsperiode krever dette at alle strekker seg litt lenger.

Mens PRINCE2® legger til rette for at prosjektets business case blir vedlikeholdt gjennom prosjektet, er det også behov for å bidra til at de beste prosjektene faktisk blir prioritert. Habberstad anbefaler at metoder fra Management of Value (MoV®) blir brukt for å sikre at prosjektressursene blir brukt slik at de alt i alt gir best verdiskapning. Les mer om PRINCE2®, MoV® og andre metoder Habberstad anbefaler her..

Evnen virksomheten har til å utnytte de nye mulighetene som prosjektet gir vil være avgjørende for suksess.

Prosjektlederen opererer innenfor en avtalt rapporteringsstruktur, og er ansvarlig for:

 • Utforming og bruk av egnede metoder og standarder
 • Styring av utvikling av de avtalte leveransene
 • Planlegging og overvåkning av prosjektet
 • Utarbeide anbefalinger om vedtak for styringsgruppen
 • Forberede og vedlikeholde prosjekt- og unntaksplaner etter behov
 • Administrere prosjektrisiko, inkludert utvikling av beredskapsplaner
 • Overvåke potensielle avhengigheter med andre prosjekter og deres innvirkning
 • Kommunisere på tvers av prosjekter for å sikre at arbeidet ikke overses eller dupliseres
 • Overvåke fremdrift og ressursbruk, og iverksette korrigerende tiltak ved behov
 • Bruke hensiktsmessige strategier og standarder for kvalitetssikring
 • Bruke endringskontroll og prosesser for konfigurasjonshåndtering
 • Rapportere fremdrift gjennom høydepunktsrapporter og sluttvurderinger
 • Utarbeide anbefalinger om tiltak for senere prosjekter.

Prosjektleder skal ha en rekke ferdigheter. Han eller hun må kunne...

 • etablere et godt samarbeidsforhold med prosjekteier
 • lede, administrere og motivere prosjektgruppen
 • utvikle og vedlikeholde en prosjektplan og detaljerte arbeidsplaner
 • forstå og bruke business cases og risikostyringsprosesser
 • skreddersy spesialisthjelp for å møte spesielle forhold
 • planlegge og administrere bruken av menneskelige og økonomiske ressurser
 • bygge og opprettholde effektiv kommunikasjon med andre roller involvert i prosjektet
 • kjenne prinsipper og prosesser for kvalitetsstyring, og kunne bruke dem i praksis.

Det er ikke så enkelt å kunne krysse av for alle disse egenskapene. Hvis din organisasjon ikke har behov for prosjektledere hele tiden, vil du kunne få hjelp fra Habberstad. Ta kontakt nå.

Svein Hansen, 2018.01.05

PRINCE2® og MoV® er varemerker eiet av Office of Government Commerce, et statlig britisk selskap.

 

Se også:

Endringer i prosjektet
Prosjektledelse i digitaliseringens tid
Prosjektledelse og endringsledelse
Endringsledelse på vår måte

 

 

Ta kontakt med oss!

Våre rådgivere er produktive fra første time. Betingelsene er meget konkurransedyktige.

Ta kontakt med daglig leder Jostein Kvinnesland for en uforpliktende samtale.

 

    Habberstad er ISO 9001 sertifisert. Kvalitet i alle ledd.

 
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign