Det finnes en rekke informasjonstjenester basert på offentlige registre og forretningsinformasjon. Flere leverandører tilbyr tilsynelatende samme informasjon og tjenester, men er det faktisk slik?

Er en adresse- eller eiendomsopplysning identisk, samme hvem som leverer den, og hvordan bruker du informasjonen i arbeidsflyten din? 

Digitalisering og ny personvernforordning (GDPR) fører til krevende utfordringer for virksomhetenes informasjonsforvaltning, samtidig som ny teknologi gir nye muligheter. Informasjon er også en stadig mer kritisk konkurransefaktor.

Virksomheter flest har god kompetanse på eget fag og marked. Færre har kunnskap om hvordan eksterne informasjonskilder og tjenester kan berike egen forretning i form av høyere effektivitet og bedre innsikt i egne data.

Som følge av ny lovgivning har virksomhetene også behov for å bygge kompetanse på informasjonssikkerhet og personvern (GDPR), for å sikre korrekt behandling av både interne og eksterne informasjonskilder.

I følge IDC kommer også inntektsveksten for informasjonsbaserte produkter for mange virksomheter til å vokse raskere enn for resten av produkt- og tjenesteporteføljen, så det kan finnes grunnlag for nye forretningsmuligheter.

Hva kan man så gjøre for å ta ut potensialet med smartere bruk av informasjonstjenester?

Ser man på leverandørsiden i det norske markedet ser vi at den bærer preg av å være en verdikjede i bevegelse;

«Rådataprodusenter» som eksempelvis Skattedirektoratet og Brønnøysundregistrene moderniserer registerløsningene sine, og gjør informasjonen sin mer tilgjengelig.

Kommersielle aktører som EVRY og Ambita har tradisjonelt distribuert offentlig og privat register- og forretningsinformasjon, men fokuserer nå i større grad på å bygge egne kilder, sammenstille-, verdiøke- og integrere informasjonstjenestene inn i bransjerettede fagsystemer.

Eksempler på dette er bruk av informasjonstjenester til å automatisere låne- og meglersystemer innen privat sektor, og innbyggertjenester i offentlig sektor.

Leverandører av kreditt- og markedsinformasjon som Bisnode, Bring Dialog og Experian blir stadig mer sofistikerte i utviklingen av tjenester for analyse og beslutningsstøtte. Eksempelvis er tjenester for scoring og prediksjon i stadig utvikling.

Felles for de fleste leverandørene er fokus på salg og levering av elektroniske tjenester, og mindre på rådgivning knyttet til å identifisere og ta i bruk tjenestene som passer best for de forskjellige virksomhetenes utgangspunkt og behov.

Som nøytral aktør, kan Habberstad bistå offentlige og private virksomheter med analyse av mulighetsbildet for bedre utnyttelse av tilgjengelige informasjonstjenester. Analysen gjennomføres som et forprosjekt og inneholder en kartlegging av relevante forretningsprosesser og eksisterende bruk av informasjonstjenester.

Analysen tilpasses den enkelte virksomhets behov, eksempelvis med fokus på øket automatisering, konsistent saksbehandling, datakvalitet og informasjonssikkerhet. Output fra analysen er et prosjektforslag med grov businesscase og identifiserte effektmål.

 

Egil Årrestad, 2017.09.05

 

Se også:

Informasjonssikkerhet: Nye krav
Prosjektledelse i digitaliseringens tid
Prosjektledelse og endringsledelse
Endringsledelse på vår måte
Digital 360 - Habberstad samarbeider med Crayon

 

 

Ta kontakt med oss!

Våre rådgivere er produktive fra første time. Betingelsene er meget konkurransedyktige.

Ta kontakt med daglig leder Jostein Kvinnesland for en uforpliktende samtale.

 

    Habberstad er ISO 9001 sertifisert. Kvalitet i alle ledd.

 
 
 
  

 
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign