Digital 360 er et rammeverk for digital transformasjon, for å hjelpe organisasjoner på deres digitaliserings-reise.

Habberstad bidrar blant annet med kompetanse på endrings- og prosjektledelse.

Crayon har organisert sitt tilbud til kundene i en syklus, der ulike tjenester tilbys innenfor en helhet. Ved å samarbeide med andre ledende kompetansemiljøer ønsker Crayon å øke leveransekapasitet og bredde i tilbudet. Digital 360 dekker disse områdene:

  • Business needs
  • Solution design
  • Transition to cloud
  • Manage
  • Governance

Habberstad er kjent for sitt sterke miljø innen prosjektledelse i kompliserte IT-prosjekter, og har utstrakt erfaring med anskaffelse, innføring og styring av nye løsninger. Vi har sertifiserte rådgivere innen COBIT, ITIL, PRINCE2 og TOGAF, og dekker store deler av tjenestespekteret innen Digital 360:

 

 

Rammeverket Digital 360 er i samsvar med bransjestandarder, åpne og allment aksepterte metoder og rammeverk. Digital 360 fungerer som et grunnlag for samarbeidet med kunder og partnere.

Les mer om Digital 360 her...

 

Svein Hansen, 2016.04.20

 

Se også:

Prosjektledelse i digitaliseringens tid
Kulturell endring
Endring som sitter
Prosjektledelse og endringsledelse
Endringsledelse på vår måte

 

 

Ta kontakt med oss!

Våre rådgivere er produktive fra første time. Betingelsene er meget konkurransedyktige.

Ta kontakt med daglig leder Jostein Kvinnesland for en uforpliktende samtale.

 

    Habberstad er ISO 9001 sertifisert. Kvalitet i alle ledd.

 
 
 
  

 
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign