Habberstad har sertifisert sitt kvalitetsstyringssystem etter ISO 9001:2015, og oppnådde denne milepælen 22. desember.

En hyggelig julegave for hele selskapet!

Vi har i mange år lagt stor vekt på ryddighet i hvordan vi driver vår virksomhet, enten det dreier seg om prosjektledelse eller rekruttering. Sertifiseringen omfatter begge områder.

Det er en stor tilfredsstillelse å se at det bare var små endringer som skulle til for å oppnå den anerkjennelsen som ligger i en slik sertifisering. Mange har likevel bidratt i prosessen, og de fortjener en blomst - eller mange:

 

ISO 9001:2015 stiller krav til ulike sider ved virksomheten, og bygger på disse prinsippene:

  • kundefokus
  • lederskap
  • menneskers engasjement
  • prosesstankegang
  • forbedring
  • bevisbasert beslutningstaking
  • relasjonsledelse

Fra Habberstads side ser vi denne sertifiseringen som en bekreftelse på at vi har bygget virksomheten på sunne prinsipper, og at vi driver prosjektledelse og rekruttering på en måte som er i tråd med anerkjent beste praksis på området. Dette gir våre kunder ytterligere trygghet for et godt valg.

Svein Hansen, 2016.12.22

 

 

 

 
 
  

 

Aktuelt fra Habberstad

 

Prosjektledelse i Habberstad?

Er du IT-prosjektleder? Da er kanskje Habberstad det rette stedet for deg. Vi skal styrke oss innen prosjektledelse.  Les mer her...

Ta kontakt, eller tips en venn!

 

FacebookLinkedIn
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign