Som prosjektledere bruker vi alltid kundenes krav, ønsker, ressurser og erfaring som grunnlag for å sette opp en realistisk prosjektplan og budsjett. 

Dette er mest krevende hvis det er snakk om et utviklingsprosjekt der løsningene lages fra grunnen av, men det er heller ikke trivielt når det dreier seg om innføring av en "ferdigpakke" eller skyløsning.

Det er lite trolig at kunden har oversikt over muligheter og begrensninger i produktet. Uten slik innsikt er det lett å gå seg vill, for eksempel be om implementering av noe som det ikke finnes god støtte for i programpakken, eller å unnlate å bruke egenskaper som ville passet utmerket, men som man ikke kjenner til.

Konsulenter fra Habberstad kan gi kunden avgjørende hjelp i prosjektledelsen av slike prosesser.

Det er noen elementer som er felles for nyutviklingsprosjekter og for innføring av ferdig programvare, og noen ting som skiller dem.

Krav
Et vellykket prosjekt krever god oversikt over hva kunden og brukeren trenger – som ikke nødvendigvis er det samme som hva kunden ønsker – for å kunne gjøre jobben godt. Avklaring av reelle behov er en sentral del av prosjektledelsen, og en forutsetning for vellykket innføring av en ny løsning basert på en ferdigpakke eller skyløsning. Men det er ikke tilstrekkelig.

Planlegging
Man kommer ikke utenom planlegging selv om det dreier seg om å innføre programvare som er utviklet annetsteds. Denne prosessen dreier seg i stor grad om å avstemme forventninger mellom ulike parter. Ikke minste handler det om å legge til rette for at ressurser kan fristilles fra ordinære oppgaver for å kunne jobbe med prosjektet.

Design
Selv om prosjektet handler om en ferdigpakke, er det vanligvis mye som skal gjøres av konfigurasjon og tilpasning. Moderne programvare kan endre utseende selv om innmaten er den samme. Hva som skal tilpasses, og hvilke fremtidige vedlikeholdskostnader dette vil innebære, er en viktig del av designarbeidet.

 

Testing
Alle prosjekter som involverer programvare må testes. Det gjelder også programvare som er kjøpt som ferdigvare eller som en tjeneste på nettet. Ved egenutvikling må testaktiviteter bygges inn i prosjektløpet fra første stund. Testledelse må inngå som en sentral del av den totale prosjektledelsen, ikke som en etterpåklokskap.

Ved innføring av ferdigvare må følgelig testaktiviteter bygges inn i prosjektet fra man begynner å ta stilling til valg av ulike konfigurasjoner. Mye tid og penger kan gå til spille om beslutninger bygges på feil forutsetninger. Du ønsker ikke situasjoner av typen "jammen - jeg trodde at..."

Opplæring
I mange organisasjoner tas det lett på behovet for opplæring. Selv om IT ikke er noen nyhet lenger, trengs opplæring for at brukerne skal forstå helheten, hvorfor ting er satt opp slik det er og hvilke steg i prosessen som kommer før og etter det steg som den enkelte selv jobber mest med.

En slik grundig og helhetlig opplæring vil innebære kostnader på kort sikt. Men i det lange løp er opplæring som setter brukerne i stand til å bruke nye verktøy for å gjøre jobben på en bedre måte en god investering i sannsynligheten for aksept for endringer, og dermed for langsiktig suksess.

Dokumentasjon
Produsentens manualer er ikke nok. Kanskje ikke engang det viktigste. Det er svært viktig med dokumentasjon som viser hvilke endringer, tilpasninger og konfigurasjoner som er gjort i systemet. Uten slik dokumentasjon må lærekurven klatres på ny for hver gang det skal gjøres endringer. Endringer er det helt sikkert behov for. I hvert fall dersom bedriften skal utvikle seg på en livskraftig måte.

Hvis den ikke utvikler seg vil behovet for systemstøtte raskt falle helt bort.

 

Svein Hansen, 2016.03.11

 

Se også:
Prosjektstyring i liten skala
Endringsledelse på vår måte
Gjøre det selv, eller leie konsulent?

 

Ta kontakt med oss!

Våre rådgivere er produktive fra første time. Betingelsene er meget konkurransedyktige.

Ta kontakt med daglig leder Jostein Kvinnesland for en uforpliktende samtale.

 

    Habberstad er ISO 9001 sertifisert. Kvalitet i alle ledd.

 
 
 
  

 
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign