Det kreves stadig innovasjon og nyutvikling for å henge med i konkurransen.

Nye produkter og tjenester bygger ofte på gjenbruk av enkelte gamle tjenester, satt sammen på en annen måte og supplert med noe som er helt nytt. Lag på lag, som i en løk.

Nye tjenester legges som lag utenpå de gamle lagene, og over år blir de gamle kjernesystemene nesten usynlige. Men de er fortsatt absolutt nødvendige. De blir tyngre og tyngre å vedlikeholde. Prosjektledelse og nytenking kan bli fortrengt av brannslukking. Spesialistene som har kunnskapen om de innerste lagene i denne løken går av med pensjon. Dette er realiteten for mange banker og andre tunge IT-brukere.

Hva skal man gjøre med gamle IT-løsningene i kjernefunksjoner som er ikke er i stand til å gi de bruksegenskaper som kundene krever i dag, men som ligger så dypt begravet at de ikke har sett dagslys på tiår?

Skal alt skiftes ut, eller skal det lages enda flere nye funksjoner utenpå kjernen? Hva gjør for eksempel bankene når nye konkurrenter kommer på banen med helt andre måter å tenke betalingsformidling på?

PayPal var blant de første som viste verden hvor enkelt det kan gjøres, og Google, Amazon, Alibaba og andre har kastet sine ressurser inn i kappløpet om å dominere markedet for mobil-baserte betalingsløsninger og andre finansielle tjenester. Det kan fort få de etablerte bankene til å virke som dinosaurer.

Selv mektige tyrannosauruser kan tvinges i kne av små og raske velociraptorer som glefser i seg biter av kjempen. Til slutt dør den av blodtapet.

Vi ser at tradisjonelle banktjenester i økende grad blir erstattet av nye tjenester, slik som for eksempel PayPal. Økende nettbasert handel støttes meget effektivt av slike betalingstjenester. Bitcoin og andre “krypto-penger” utfordrer selve pengesystemet som sådan, ikke bare betalingsformidlingen.

Tendensen er tydelig i Norge og andre vestlige land, men endringene skjer aller raskest i andre deler av verden hvor, særlig i Afrika og Asia, hvor mobilbaserte tjenester vokser ekstremt fort. For eksempel hadde bKash i Bangladesh 11 millioner brukere etter bare 30 måneders drift.

Innosight har i sin undersøkelse “Disruption Ahead: Financial Services in Asia” identifisert tre særlig tydelige trender:

  • I lite utviklede markeder, der andelen av befolkningen som har bankkonto er under 40%, vinner mobiltelefonbaserte betalingstjenester frem. Dette løser et stort problem for de som ikke har bankkonto. Og selv i disse landene har “alle” mobiltelefon. Andre tjenester kommer kort tid etter, og truer tradisjonelle bankers gamle forretningsmodeller. bKash er et godt eksempel.
  • I mellom-kategorien av land, slik som Kina og Thailand (med bankkonto hos 40-80% av befolkningen), er det online betalingsløsninger uten kredittkort som gjelder. Mobilbaserte tjenester er også populære her.
  • I de utviklede landene, som i Japan, vokser det frem tjenester for mikro-lån fra person til person. Bankene er borte som mellommenn. Tjenestene startet for små og usikrede lån til de som ikke fikk lån i banken. Etterhvert kan dette utvides oppover i næringskjeden til større lån, gjerne med sikkerhet bak.

Det hører med til bildet at omtrent halvparten av verdens befolkning er uten tradisjonelle bankforbindelser, og har behov for løsninger som tradisjonelle banker ikke har tilbudt dem.

Definisjonen på “Disruptive innovation” er en prosess der et produkt eller en tjeneste får fotfeste i en enkel anvendelse i bunnen av et marked og gradvis spiser seg inn på større deler av markedet, inntil den utkonkurrerer de gamle aktørene (etter Clayton Christensen).

Hva kan tradisjonelle banker gjøre? DNB’s satsing på nye tjenester som for eksempel Vipps er i tråd med de “disruptive” trendene, og deres flytting av enkelte av de gamle kjerneløsningene bort fra Evry kan ses som et ledd i et oppbrudd fra stivnede rammer for andre løsninger.

Det er risikabelt å endre de gamle kjernesystemene. Dette er er grunnen til at det ikke er blitt gjort tidligere. Så det er ikke rart at vi har uttrykk som “Ikke fiks det som virker”. Men nye aktører har ingen historikk å ta hensyn til, og kan etablere sin virksomhet helt og holdent basert på moderne løsninger. En del av dem vil vinne i konkurransen – inntil de selv blir innhentet av nye tider.

Svein Hansen, 2015.10.01

 

Se også:
IT-ledelse og innovasjon
Innovasjon og oppmerksomhet
Uvanlig gode ideer

 

 
 
  

 
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign