Noen IT-ledere lykkes bedre enn andre i å forme forretningsutviklingen.

Mens enkelte forblir tjenesteprodusenter for en forretningsmodell andre har utformet, blir de mest aktive selv ledere av nye modeller. Rollen som "Digital CIO" ligger langt fra den tradisjonelle IT-sjefen.

I følge en global undersøkelse som CSC og IDG har utført, er det bare 22% av Chief Information Officers (CIO) som har en slik rolle i dag, men prosentandelen ser ut til å øke raskt.

Mange IT-ledere har opp gjennom årene forsøkt å bli tatt på alvor i forbindelse med utvikling av forretningsmodellene. De har i varierende grad lykkes med dette.

Nå ser det ut til å lykkes for flere. De som lykkes best har bedre kommunikasjonsevner enn de fleste, de demonstrerer lederskap og de oppnår resultater. Den teknologiske utviklingen setter press på tradisjonelle verdikjeder, og dette rammer også IT-avdelingene hardt. De beste lederne klarer å snu slike påkjenninger til fordeler.

Som i så mange tilfeller har du noen IT-ledere som får ting til å skje, noen som observerer og tilpasser seg det som skjer, og noen som lurte på hva som skjedde.

I rapporten fra CSC og IDG anslås det at i løpet av de neste to årene vil 70% av CIO'ene gå fra en tradisjonell og innadvendt ledelse av IT-virksomheten til å ha rollen som 'innovation partner' med linjeledelsen. 

Men det er langt frem dit, og det er store forskjeller mellom asiatiske, europeiske og nordamerikanske respondenter. I Europa er det bare 26% som sier at de har en slik rolle i dag, mens tallet er 39% i nordamerika. Asia ligger lavest, med 23%.

Evnen til å snakke med ledere uten spesielle IT-kunnskaper er viktig for å komme videre. Men i følge undersøkelsen er det disse som nevnes oftest:

  1. Evnen til å omskape kundenes opplevelse av forretningen (62% av de spurte)
  2. Evnen til å forklare hvordan forretningen kan skape verdier gjennom teknologi (56%)
  3. Evnen til å begeistre og engasjere (49%)

I løpet av de neste fem årene regner 93% med at deres virksomheter vil ha vært gjennom en omfattende endring, der de ender opp med fullt digitaliserte forretningsmodeller.

Hvilket potensial for å forstyrre gamle modeller som ligger i slike utviklingstrekk kan vi lett se ved å studere nye virksomheter som Uber og Airbnb. Begge har sendt sjokkbølger inn i tradisjonelle transport- og overnattingstjenester over hele verden, og ingen av dem er mer enn noen få år gamle.

En IT-leder i et advokatselskap sier det slik: "Enten de tror det eller ei, så er mange virksomheter i dag ikke bare brukere av IT-teknologi, men leverandører av teknologibaserte tjenester som kundene bruker direkte."

Ved hjelp av en effektiv IT-leder i rollen som 'innovation partner' kan investeringer ledes i retning av nye forretningsmodeller der teknologien bærer en større del av verdikjeden.

I undersøkelsene som IDG og CSC har gjennomført har de ikke bare spurt om hvilke egenskaper som blir viktigere. De spør også om hva som vil bli mindre viktig enn før.

Hele 83% av respondentene svarte at detaljkunnskap om IT blir mindre viktig fremover. Evnen til å markedsføre IT-avdelingens tjenester ble nevnt av 47%. 

Større grad av automatisering og selvbetjening er viktige grep for å fri opp ressurser for IT-organisasjonen. Dermed kan en større del av tiden brukes på å utvikle digitale verdikjeder. Når hele 50% av CIO'ene svarer at de er styremedlemmer, kan det tyde på at forretningsverdenen allerede har tatt innover seg at IT-siden kan ha noe å bidra med.

Moderne forretningsvirksomheter er idag basert på IT i hele verdikjeden. Mens mange IT-ledere tidligere hadde tung IT-teknisk bakgrunn, er det økende behov for forretningsforståelse.

For å lykkes, må IT-lederne være komfortable i en slik rolle.

Svein Hansen, 2015.06.19

 

Se også:
Endringsledelse på vår måte
Innovasjon og oppmerksomhet

 

 
 
  

 
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign