EU tar skritt for å modernisere måten vi gjør forretninger på.

Dette vil etterhvert påvirke Norge, gjennom EØS-avtalen.

Kommisjonen har lansert 16 tiltak for å få på plass planer for et felles digitalt marked i EU.

Under tittelen Digital Single Market Strategy, er disse 16 tiltakene delt inn i tre kategorier av målrettede tiltak som EF ønsker levert innen utgangen av 2016. De tre områdene er:

 • Bedre tilgang for forbrukere og bedrifter for å finne europeiske digitale varer og tjenester
 • Skape like konkurransevilkår for digitale nettverk og innovasjon
 • Stimulere til vekst i den digitale økonomien.

Presidenten i EU-kommisjonen, Jean-Claude Juncker, lovet i 2014 at han ville gjøre et felles digitalt marked til en topp-prioritet. Nå vil han levere.

"Jeg ønsker å se pan-kontinentale telenett, digitale tjenester som krysser grenser og en bølge av innovative europeiske oppstartsselskaper", sier Juncker i en video lagt ut 6. mai, og fortsetter, "jeg ønsker å se at enhver forbruker kan få de beste tilbudene og at enhver bedrift får tilgang til det bredeste markedet - uansett hvor de er i Europa".

En "overhaling" av EUs regler på telekom-området skal fremme koordinering av hvordan tilgjengelig frekvensspektrum blir brukt. Tanken er å tilrettelegge for innføring av høyhastighets bredbånd.

Andrus Ansip lanserer den nye planen

Nye regler for databeskyttelse skal vedtas innen utgangen av 2015.

EU vil innføre en handlingsplan for digitalisering av offentlig forvaltning. Det er anslått at initiativet vil kunne innebære årlige besparelser på omkring 5 milliarder Euro.

Kommisjonen begrunner tiltaket blant annet ved å vise til at 90% av fremtidige jobber vil kreve "digital kompetanse" og at et digitalt fellesmarked vil skape mange nye arbeidsplasser. Les pressemeldingen her.

Dette er listen over tiltak:

 1. Innføre regler for å gjøre grenseoverskridende e-handel enklere
 2. Håndheve regler for beskyttelse av forbruker, raskt og konsekvent
 3. Gjør forsendelse av pakker rimeligere i hele EU
 4. Avslutt unødvendige begrensninger av hvor pakker kan sendes
 5. Identifisere konkurransehensyn i markedet
 6. Pusse opp EUs opphavsrettslover
 7. Gjennomgå satellitt- og kabel-direktivet
 8. Redusere administrasjon rundt MVA
 9. Overhaling av EUs telekomregler
 10. Gjennomgang av rammeverk for audiovisuelle medier
 11. Analysere rollen elektroniske plattformer spiller i markedet
 12. Utvide EUs personvernlovgivning til å omfatte håndtering av digitale tjenester og personlige data
 13. Samarbeid med bedrifter som arbeider med datasikkerhet
 14. Ta initiativ til å tillate fri flyt av data på tvers av EU
 15. Definere standarder for inter-operabilitet i bestemte markeder
 16. Støtte et kompetansedrevet, inkluderende, digitalt samfunn

  

Svein Hansen, 2015.05.20

 

Se også:
Prosjektledelse og endringsledelse
Endringsledelse på vår måte

 

 
 
  

 
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign