Stordata kan gi grunnlag for nye forretningsprosesser.

Ikke bare fra interne kilder, men også fra eksterne tilbydere av stordata og fra "Tingenes internett".

Doug Laney i Gartner, Inc har i en artikkel i Forbes blinket ut tre trender for bruken av stordata som han mener vil påvirke måten bedrifter utvikler seg på i løpet av de nærmeste årene.

1 - Verdikjeden
Innen 2020 vil informasjon bli brukt til å digitalisere, gjen-oppfinne eller eliminere 80% av forretningsprosesser og produkter fra tiåret før.

Evnen ulike produkter har til selv å generere data om bruksmønstre, vedlikeholdsbehov og lignende vil gjøre at "The Internet of Things" vil ta plass i verdikjeden. Tradisjonelle steg i kjeden vil bli eliminert eller byttet ut med digitaliserte prosesser.

Mange beslutninger som tidligere ble tatt av mennesker vil bli tatt av algoritmer, i mange tilfeller bygget inn i tingene selv. Dermed blir tingene selv "agenter" og "aktører". De agerer for seg selv, for eierne og for produsentene, og de har interaksjon med andre ting.

2 - Tjenestetilbydere
Innen 2017 vil mer enn 30% av forretningsmessig bruk av stordata gå gjennom tjenestetilbydere som spesialiserer seg på å tilrettelegge informasjon som bygger på kontekst-avhengige adferdsdata.

Hvordan kan dagsaktuelle hendelser påvirke bedriften? Kan trender som viser seg i sosiale media ha betydning for hva som bør ligge butikkhyllene? Hva med værmeldingen?

Bedriftsinterne data gir ikke uten videre tilstrekkelig støtte for alle beslutninger som må tas, og eksterne data er foreløpig både vanskelig tilgjengelige og vanskelige å tolke. De kan dessuten inneholde for mye støy til å være nyttige.

Tilretteleggerne er spesialister på å sortere dette kaos av støy og nyttige datakilder, og Gartner spår dem en stor vekst i de nærmeste årene. De kan gi kontekstuelle data som bygger på tusenvis av kilder, og som kan supplere bedriftens interne systemer og datakildene med sammenhenger og trender bedriften ellers ikke vil oppdage.

3 - Forretningsmodeller
Innen 2017 vil mer enn 20% av elektroniske produkter gi mulighet for analyse av bruksmønstre, og dette vil bli brukt til å skape nye forretningsmodeller.

Sensorer vil bygges inn i en mengde produkter, og "Tingenes internett" vil knytte dem sammen med leverandørenes analytiske systemer. Det gir store muligheter for å spore bruken av produktene og hvor de befinner seg.

Dette kan gi leverandørene grunnlag for nye forretningsmodeller, og et tettere forhold til sine kunder.

 

Her er det interessant å merke seg at Doug Laney ikke problematiserer potensialet for misbruk av slik informasjon. Han er teknologi-optimist, og tar for seg muligheter fremfor problemer.

Evnen til å utnytte de nye informasjonskildene vil være forskjellig blant konkurrenter i markedet. Denne evnen vil bli viktigere enn i dag. De som blir best til å utnytte eksterne datakilder til å komplettere de interne vil kunne få et fortrinn.

 

Svein Hansen, 2015.04.23

 

Se også:
Små bedrifter, big data
Prosjektledelse og endringsledelse
Endringsledelse på vår måte
Innovasjon og oppmerksomhet

 

 
 
  

 
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign