Hva er det vi i gjennomsnitt gjør 150 ganger om dagen? "Sjekker mobilen", er riktig svar.

Du er kanskje ikke blant dem som bidrar til å trekke gjennomsnittet oppover, men mye er forandret i løpet av få år: hvordan vi får nyheter, kommuniserer med venner, gjør innkjøp eller fordriver tiden mens vi sitter på toget.

Er det underlig at arbeidslivet påvirkes, og at det finnes muligheter for produktiv bruk av mobile løsninger?

Apple og IBM har kunngjort at de har gått sammen for å produsere et hundretalls apper for B2B, altså for kommunikasjon mellom bedrifter. De ser muligheter her, og vil ha en del av markedet. I 2014 var det ca 100 milliarder nedlastinger av forretnings-apper, så markedet er allerede stort.

Men hva skal det brukes til? Er det noen produktiv bruk for slike apper innenfor akkurat mitt område? Vi er jo så spesielle, er det lett å tenke.

Potensialet for mobile løsninger kan være vanskelig å se, men det kan likevel være der. Enten i form av helt nye løsninger som ikke har noen parallell i dag, eller ved å gjøre eksisterende løsninger bedre tilpasset en mobil verden.

Mer enn halvparten av bedriftene som ble spurt i en undersøkelse Citrix har utført anslo at produktiviteten ville stige med 40% eller mer hvis alle deres systemløsninger ble gjort fullt mobile. 

Hvordan ville det vært hvis kalenderen din ikke lenger var tilgjengelig på mobilen? Det er ikke så lenge siden det ble vanlig å kunne ha denne oversikten for hånden. I dag tar vi det for gitt, og det er krise hvis mobilen glemmes igjen hjemme.

I et white paper skrevet av Joe Panemito og Chris Pape, har de identifisert en rekke måter mobile apper kan bidra på. Det gjelder områder som:

Markedsføring og salg, der oppdatert informasjon er avgjørende og der mellom-menneskelig kommunikasjon med kunder kan forbedres.

Opplæring, der viktig materiale kan være tilgjengelig akkurat når det er behov for det, på arbeidsplassen, ute i felten eller i kundemøter.

Drift, der personell kan bidra i fellessak for å løse et proble straks det oppstår, selv om de befinner seg på ulike steder.

Mobile apper kan gi bedriften praktiske og økonomiske fordeler, mener Panemito og Pape. De kan uttrykkes i disse fire K-ene:

 • Kreativitet
  De mobile enhetene har egenskaper som brukerne allerede er kjent med, og kan bruke. For eksempel kan mobilens kamera og GPS brukes som viktige elementer i nye løsninger for kundestøtte. Tilsvarende muligheter har man ikke på den stasjonære PC'en. Informasjon kan deles mer effektivt enn tidligere, og med mye kortere tid fra en hendelse inntreffer og til den er behandlet i organisasjonen.
 • Kontroll
  Mange bedrifter har intranett som er fulle av utdatert og lite relevant materiale. Driftsmanualer som ikke gjelder mer, brosjyrer for produkter ikke lenger produseres - listen er lang. Det behøver ikke nødvendigvis å være slik, men apper gjør det lettere å vedlikeholde materialet - sett fra brukerens side. Oppdateringer kan sendes automatisk til alle medarbeidere, og gamle versjoner kan fjernes samtidig.
 • Konsistens
  Det finne en mengde ulike operativsystemer og nettlesere. Kombinasjonene blir mange, og de kan oppføre seg ulikt. På de mobile flatene er bare to miljøer av betydning: iOS og Android. Det gjør det enklere å opprettholde en felles måte å bruke løsningene på.
 • Kredibilitet:
  Yngre mennesker lever tett på sine mobile enheter. Det kan være en konkurransefordel i kampen om de beste unge rekruttene at virksomheten har en fremoverlent holdning til nye medier, og at en kan demonstrere at dette er mer enn prat.

 

Svein Hansen, 2015.02.20

 

Se også:
Prosjektledelse og endringsledelse
Endringsledelse på vår måte
Prosjektstyring i liten skala
Innovasjon og oppmerksomhet
Mobil, og bare mobil
Sosiale medier, mer enn mote?

 

 
 
  

 

Aktuelt fra Habberstad

 

Prosjektledelse i Habberstad?

Er du IT-prosjektleder? Da er kanskje Habberstad det rette stedet for deg. Vi skal styrke oss innen prosjektledelse.  Les mer her...

Ta kontakt, eller tips en venn!

 

FacebookLinkedIn
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign