Gammel infrastruktur er en belastning og en risiko for bedrifter, på samme måte som for samfunnet forøvrig.

Det er alltid et press i retning av å gjøre mer for mindre penger.

Slik bør det også være, men sparingen kan gå for langt: hvis vedlikehold utsettes for lenge vil behovet for store utlegg melde seg - og gjerne på et tidspunkt hvor det passer dårlig.

Bladet "Economist" har en analyseavdeling, og sist høst publiserte de en undersøkelse der effekten av aldrende infrastruktur blir undersøkt. Oracle var oppdragsgiver for undersøkelsen, som omfattet IT og annen infrastruktur.

The Economist Intelligence Unit bygger sin rapport på intervjuer med 366 ledere innen prosessindustri. De kom fra hele verden, men med en overvekt fra vesteuropa, nordamerika og østasia. Noen hovedpunkter:

  • Gammel infrastruktur er en bekymring for de fleste. Hele 87% av respondentene mener at dette har gitt driftsproblemer de senere årene, og 10% sliter fortsatt med å bøte på skadene.
  • Oppgradering og utskifting av gammel infrastruktur gir økende kostnader fremover. En tredel av respondentene venter økte kostnader på denne fronten, mens bare 8% venter at mindre penger enn tidligere skal brukes til dette formålet.
  • Ny teknologi som kan avsløre fare for problemer før de blir akutte er høyt prioritert
  • De virksomhetene som bruker relativt mest på vedlikehold og oppdatering av infrastrukur er også de som (i egne øyne) er best på vedlikehold, og de som er mest innovative. De som bruker relativt minst på vedlikehold ser ut til å prioritere reduksjon i faren for alvorlige driftsavbrudd, og er mindre opptatt av innovasjon.

Har dette noe med prosjektledelse å gjøre? Når ressursene er begrenset er det avgjørende at de rette prosjektene blir prioritert og at virksomheten får god valuta for pengene. Det gjelder uansett bransje og uansett hva slags prosjekt det er snakk om.

I Economists' undersøkelse kommer manglende kapasitet og evne til prosjektledelse på andreplass når det gjelder hindringer for vellykkede endringsprosjekter. Førsteplassen gikk, naturlig nok, til manglende økonomiske ressurser til å gjennomføre ønskede prosjekter.

Rapporten peker på økende forståelse for at det er bedre å hindre at infrastrukturen bryter sammen enn å vente til den gjør det. Vedlikehold fremfor reparasjon gir bedre muligheter for vekst og fortjeneste.

Vellykkede endringsprosesser betyr at en rekke prosjekter må gjennomføres på en god måte, ett av gangen. Det betyr at virksomheten må mestre prosjektstyring.

God gjennomføring av prosjekter innebærer mer enn hva en linjeleder kan greie på toppen av de daglige oppgavene. Prosjekter kan ikke ledes som venstrehåndsarbeid. Virksomheten kan ikke stoppe opp mens prosjektene gjennomføres. Derfor må en effektiv prosjektleder ha anledning til å jobbe med prosjektet som en hovedaktivitet.

Større virksomheter har normalt en rekke prosjekter i arbeid. De kan koste på seg å bygge opp kompetanse på styring av prosjekter. Mindre virksomheter, som bare sjelden starter opp prosjekter, vil ikke ha samme mulighet til å bygge opp et miljø for prosjektledelse.

Det er prosjektets natur å være en midlertidig organisasjon, og da kan det være riktig å bruke en innleid prosjektleder.

Habberstad har en rekke rådgivere som er sertifisert innen både PRINCE2 og endringsledelse. Ta kontakt.

Svein Hansen, 2015.02.11

 

Se også:
Prosjektledelse og endringsledelse
Endringsledelse på vår måte
Motstand mot endringer
Prosjektstyring i liten skala

 

 
 
  

 

Aktuelt fra Habberstad

 

Prosjektledelse i Habberstad?

Er du IT-prosjektleder? Da er kanskje Habberstad det rette stedet for deg. Vi skal styrke oss innen prosjektledelse.  Les mer her...

Ta kontakt, eller tips en venn!

 

FacebookLinkedIn
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign