Teamarbeid innebærer konflikter, store og små. Det er nødvendig å få dem frem i lyset slik at de kan løses.

Sunn meningsutveksling og saklig uenighet er ikke av det onde, men gir bedre forståelse for bredden i en problemstilling.

Derfor er det viktig å få frem alle synspunkter. Fortrinnsvis uten å være kverulant eller bølle.

Liane Davey har i en artikkel i Harvard Business Review presentert råd for de som vil hevde sine meninger, men på en hyggelig måte. Her får du hovedpunktene:

Team trenger sunn meningsbrytning for å virke effektivt, for å belyse ulike problemer og for å smelte sammen ulike aspekter ved løsningen. Men det kan være krevende å balansere mellom konflikt og gjennomslag for egne synspunkter.

Om du er tilbakeholdende, eller tror at dine synspunkter er mindre vektige enn andres, kan det være nyttig med litt støtte.

Hvis alt du gjør i en diskusjon er å nikke til det de andre sier så bidrar du ikke med noe nytt. Da er du overflødig. Disse punktene kan hjelpe deg til å komme på banen med egne synspunkter, men på en positiv måte:

1. Bruk “og” i stedet for “men”. Du vil ofte ha behov for å uttrykke uenighet og det kan du gjøre uten å poengtere at den andre tar feil. Det er ofte mulig å peke på ditt eget syn uten å knuse den andres syn på en sak. ”Du vil sette av penger til en fest, og jeg vil bruke pengene til opplæring av de ansatte. Hvilke alternativer har vi?” Slik kan du engasjere til problemløsing i stedet for kamp.

2. Bruk hypoteser. Hvis noen motsier deg, ikke gå i kamp med det samme. Det kan fungere godt å spørre om hypotetiske situasjoner som får den andre til å tenke kreativt i stedet for defensivt. ”Jeg skjønner at du er bekymret for denne kampanjen. Hvis vi kunne få de rette folkene til å ta jobben – hvordan kunne en slik kampanje fungere?”

3. Spør om virkningene. Bruk av åpne spørsmål kan være effektivt. Hvis du har motforestillinger mot et forslag, kan det være en god taktikk å invitere til en diskusjon om effektene av forslaget. Dette er mindre aggressivt enn å hamre inn motforestillingene dine, selv om de skulle være velbegrunnede.

”Hvis vi bare selger dette produktet i Sverige – hvordan vil våre norske kunder reagere da?” vil ikke føles så avvisende som om du umiddelbart sier at ”Våre norske kunder vil bli rasende!” Åpenhet for nye ideer, nysgjerrighet og villighet til å tilpasse seg er med på å gi resultater.

4. Finn de underliggende sakene. Konflikter kan oppstå fordi deltakerne i et team har forskjellig oppfatning av  hva saken gjelder. Hvis du er uenig i et forslag, så kan du starte med å finne ut hva som ligger til grunn for forslaget. Du kan kanskje finne en annen måte å oppnå samme mål på. Hvis du forstår hva den andre prøver å oppnå, og hvorfor dette er viktig, kan du begynne å stake ut en vei som er akseptabel for flere parter.

5. Spør om hjelp. En nyttig taktikk for å håndtere konflikter på en hyggelig måte er å eie eventuelle misforståelser. ”Dette forstår jeg ikke. Kan du forklare for meg hvordan dette forslaget vil bidra til å gi oss høyere salg til høsten”. Hvis den andre partens forslag er svake, vil dette bli åpenbart ved en serie enkle spørsmål. Det blir mulig å styre mot en bedre plan, men uten at det behøver å bli mye støy underveis.

 

Meningsbrytning, uenighet og konflikt er nødvendige elementer i det å komme videre. Hvis du er lite komfortabel med slike situasjoner vil teknikkene over kunne gjøre det litt enklere å ta sjansen på å komme med dine synspunkter. Å ta opp motforestillingene på gangen - etter at møtet er avsluttet -  er ikke greit..

Svein Hansen, 2014.09.25

 


Habberstad kan gi din virksomhet bedre kapasitet til å ta fatt på krevende prosjekter, og gir tilgang på topp kvalifisert kompetanse. Vi er svært konkurransedyktige på pris og kvalitet. Ta kontakt for å diskutere behov og løsninger!

Se også:
Endringsledelse på vår måte
Fem viktige egenskaper 
Motstand mot endringer 
Optimal prosjektgruppe

 

 
 

 

Aktuelt fra Habberstad

 

Prosjektledelse i Habberstad?

Er du IT-prosjektleder? Da er kanskje Habberstad det rette stedet for deg. Vi skal styrke oss innen prosjektledelse.  Les mer her...

Ta kontakt, eller tips en venn!

 

FacebookLinkedIn
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign