Hvem vet mest om IT-sikkerhet - de unge ansatte eller de eldre?

Riktig, det er de unge. Og det er de unge som i størst grad bryter elementære regler for IT-sikkerhet.

Yngre arbeidstakere er vant med IT fra barneårene av, og kan lære de eldre ett og annet. Men når det gjelder IT-sikkerhet blir det kanskje mest teoretisk undervisning, for når det gjelder praksis er de unge ikke så gode eksempler.

Det amerikanske IT-firmaet Softchoice har undersøkt kundenes praksis når det gjelder IT-sikkerhet, og de har funnet store forskjeller mellom ulike aldersgrupper.

Det viser seg at de unge ansatte hos Softchoices kunder er betydelig mer vant til å lagre sine passord på ubeskyttede filer, på delte områder på disken eller andre steder uten beskyttelse.

For eksempel er det 28,5% blant de unge ansatte som har passord på synlige lapper på arbeidsplassen. Blant de eldre ansatte er det bare 10,8% som gjør slikt. De unge er også mer tilbøyelig til å glemme passordene sine enn hva de eldre er.

 

Et eksempel på dårlig praksis

Det mangler ikke kunnskap om risikoadferd på nettet. De unge er bedre informert enn de eldre når det gjelder hva som er god praksis, de er i større grad oppmerksom på hva bedriftens regler er på dette feltet, og de er i større grad enn de eldre klar over at bedriften har regler for bruk av sky-baserte IT-tjenester.

Likevel  er det slik at de unge er storbrukere av ikke-autoriserte tjenester til å håndtere bedriftsinterne dokumenter og de sender i større grad sensitive data til sine egne private epost-konti. Faktisk bryter de unge med god praksis på alle de felter som Softchoice har målt. Det gjør dem mer utsatt for tap av data og mer åpne for forsøk på hacking.

Men hvorfor er det slik? Årsaken ser ut til å være at de unge er langt mer utålmodige enn de eldre. For de unge er verdien av å ha tilgang til data her og nå så stor at den mer enn oppveier risikoen for tap av data. De tar sjansen, og slipper vanligvis unna med det. Det å følge den autoriserte løypa gjennom IT-avdelingen tar rett og slett altfor lang tid.

Den unge delen av arbeidsstokken er i mye større grad villig til å jobbe hjemmefra enn hva de eldre er. Men de unge krever da at de har tilgang til alle data de trenger. Derfor vil de ofte sende interne dokumenter til seg selv, slik at de kan være sikre på å ha dem tilgjengelig når det trengs.

De samme applikasjoner brukes også både hjemme og på jobb. Arbeid og jobb flyter sammen, noe som appellerer til de unge i langt større grad enn de eldre.

Hvis en ser bort fra alder, viser undersøkelsen at de verste synderne mot god praksis er å finne innenfor IT- og økonomi-avdelingene. Andre undersøkelser har vist at ansatte på høyere stillingsnivåer er mer tilbøyelig til å synde mot regler for IT-sikkerhet enn ansatte på lavere nivå.

Alt i alt kan det se ut som at forklaringen ikke ligger i alder, stillingsnivå eller bransje, men at det simpelthen er slik at det er de som er storbrukere av IT-tjenester som i størst grad krever at disse skal være tilgjengelig hele tiden. Og det er kanskje slik at disse ser mindre verdi i å bruke tid på IT-sikkerhet.

Men det er nok fortsatt slik at det er to typer mennesker: de som har mistet data og de som ikke har mistet data, ennå..

Svein Hansen, 2014.03.03


Habberstad kan gi din virksomhet bedre kapasitet til å ta fatt på krevende prosjekter, og gir tilgang på topp kvalifisert kompetanse. Vi er svært konkurransedyktige på pris og kvalitet. Ta kontakt for å diskutere behov og løsninger!

Se også: 
Gjemme-kontoret
Tør du å stå på en sky? (1 av 2)
Sosiale medier, mer enn mote?


 

 
 

Aktuelt fra Habberstad

 

Prosjektledelse i Habberstad?

Er du IT-prosjektleder? Da er kanskje Habberstad det rette stedet for deg. Vi skal styrke oss innen prosjektledelse.  Les mer her...

Ta kontakt, eller tips en venn!

 

FacebookLinkedIn
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign