Nyere forskning har vist at uhemmet bruk av PC og mobiler i timen virker distraherende på elevene. Tenk det!

Konklusjonen er kanskje ikke så overraskende for de av oss som ikke er forskere. Det er andre forskningsresultater på dette feltet som er mer interessante.

For eksempel at de som driver utstrakt "multi-tasking" mellom ulike medier faktisk yter dårligere i en rekke mentale tester der det nettopp handler om å veksle mellom ulike oppgaver.

Professor Lars Vavik ved Høgskolen Stord-Haugesund oppsummerte sine funn i en kronikk i Dagbladet. Der gir han til beste flere eksempler som illustrerer at det kan være liten kontroll med pc-bruken i norske klasserom. I  et fokusgruppe-intervju med elever på niende trinn sies det bl.a:

«I timen så sitter jo de fleste og ser på Facebook og sånne ting.»

«Vi sitter mye og spiller i timene.»

«Læreren kommer inn og sier: Nå skal vi ha matte. (...) Det er jo dritkjedelig. Da hører jeg på musikk, YouTube og Spotify

Dette er selvsagt ikke hele sannheten. Virkeligheten er sammensatt, og det kan nok være mange eksempler på god og effektiv bruk av IT i skoletimene, også.  

Norge er på OECD-toppen når det gjelder 15-årige elevers tilgang på pc-er, men dette gir seg ikke utslag i gode resultater. Den siste PISA-undersøkelsen viser at norske elever har lav motivasjon for å jobbe med matematikk. Lavere enn gjennomsnittet i OECD og lavest i Norden.

"Norske elever mener matematikk er viktig, men har lavere utholdenhet. Det er viktig å få seg jobb og studere videre, men undersøkelsen viser at med en gang det er litt vanskelig så gir de opp." Det sier Marit Kjærnsli, programkoordinator for Pisa i Norge til Teknisk Ukeblad.

De som “multi-tasker”, dvs sender SMS, lytter til musikk, sjekker Facebook, o.l.  er tilsynelatende dyktige til å dele oppmerksomheten mellom ulike stimuli. Men det viser seg at de som er vant til mange stimuli i parallell har dårligere evne til å bytte mellom oppgaver enn de som faktisk konsentrer seg om én ting av gangen. Oppgaver som krever konsentrasjon tillater ikke at oppmerksomheten deles med andre stimuli.

Dette tyder på at ”digital overbelastning” er en realitet. Det store trykket av stimuli kommer i veien for viktige oppgaver, og innebærer en belastning for de mentale prosessene. Det blir mindre oppmerksomhet tilgjengelig for skolearbeid.

I en studie ved Stanford University i California, ble en gruppe på 262 studenter delt i grupper etter graden av muli-tasking. De ble utsatt for en rekke mentale tester, og resultatene var klare.

De som var mest preget av "multi-tasking" hadde langt større problemer med å filtrere bort irrelevant informasjon fra omgivelsene og fra sin egen hukommelse. Disse studentene hadde størst problemer med å bytte mellom ulike oppgaver, og de scoret i det hele tatt dårligere enn andre studenter.

Resultatene er publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences.

Professor ved Stanford, Clifford Nass, sier om undersøkelsen at det er vist en klar sammenheng mellom multi-tasking når det gjelder bruk av media, og fundamental informasjonsbehandling i hjernen. Men han sier også at det ikke er klart om multi-taskingen får folk til å bli distrahert, eller om det er slik at folk som lett blir distrahert i større grad enn andre omgir seg med elektroniske medier.

Professor Nass har likevel trukket en konklusjon når det gjelder mediebruk og multi-tasking: "Det er bare ulemper, og ingen fordeler ved det".

Så om han blir spurt, vil han nok kunne ha synspunkter på hvorfor norske elever scorer dårlig i PISA-undersøkelsen.

Svein Hansen, 2014.02.18


Habberstad kan gi din virksomhet bedre kapasitet til å ta fatt på krevende prosjekter, og gir tilgang på topp kvalifisert kompetanse. Vi er svært konkurransedyktige på pris og kvalitet. Ta kontakt for å diskutere behov og løsninger!

Se også: 
Mobil, og bare mobil
Sosiale medier, mer enn mote?


 

 
 

Aktuelt fra Habberstad

 

Prosjektledelse i Habberstad?

Er du IT-prosjektleder? Da er kanskje Habberstad det rette stedet for deg. Vi skal styrke oss innen prosjektledelse.  Les mer her...

Ta kontakt, eller tips en venn!

 

FacebookLinkedIn
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign