Er det plass for intuisjon og magefølelse i en tid hvor alt kan måles og veies, og hvor det finnes algoritmer for å analysere de fleste aspekter ved livet?

I en annen artikkel pekte vi på at små bedrifter kan ha en stor ulempe i konkurransen med rikere konkurrenter: tilgangen til data og analyseverktøy gjør det vanskeligere enn før å være liten.

Bruken av slike verktøy er i sterk vekst, og Big Data er allerede blitt en viktig faktor i konkurransen. Men er det oversolgt og "hypet" opp?

I følge Gartner Group ligger Big Data nå rett før toppen på Hype Cycle-kurven. Det kan tyde på at det snart kommer en fase hvor Big Data skal gjennom en periode med desillusjon og skuffelser, før en sunn og nøktern vekst kan starte. Gartners hype-kurve har vist seg å være en god illustrasjon av hvordan ny teknologi går gjennom forskjellige faser før de endelig modnes i markedet.

Det er ikke alt som kan måles, veies og beregnes. Derfor kan det  være grunn til å holde fast ved en del av de vurderingene som ikke bygger på data og analyse. 

Til tross for at vi er nær toppen på hype-kurven, anslår Gartner Group likevel at de som bruker Big Data vil score 20 prosent bedre enn sine konkurrenter på alle økonomiske måltall.

Tim Leberecht har tatt til orde for å bruke "Big Intuition" i tillegg til en fornuftig bruk av Big Data, og han har seks viktige grunner for dette:

1. Big Data ligner på Big Brother. I stedet for den måling av ytelse på arbeidsplassen som vi forbinder med Taylorisme og scientific management, er det nå livet vårt som konsumenter som måles og kartlegges i detalj. 

Men ikke bare konsumet: også holdninger, preferanser, aktiviteter, kontakter og kommunikasjon blir trukket inn i analysene. Den private sfæren blir stadig mindre, og kommersielle krefter søker seg inn på områder som tidligere var fredet. Ønsker vi det?

2. Mennesket er et sosialt vesen, men analyseverktøyene er ikke sosiale. Forhold mellom mennesker, vennskap og kjærlighet er avhengig av et utall faktorer som hjernen har utviklet seg til å støtte. Ikke-verbal kommunikasjon, stemninger og humørsvingninger er eksempler på hva det betyr å være menneske. Big Data trekker oppmerksomheten bort fra det viktigste.

3. Verden blir mindre enn den kunne ha vært. For å unngå å drukne i data, vil det være nødvendig å filtrere bort mye. Noe av filtreringen vil vi kunne gjøre bevisst, men mye vil allerede kunne være filtrert på forhånd, uten at vi vet det.

Vi ser det samme i sosiale medier og i søkemotorer: på basis av tidligere "likes" og søkeord  vi har brukt, vil maskinen gjøre antakelser om hva vi vil ha, og vil gi oss mer av det samme. Vi risikerer å bli lukket inne i en boble der alt vi får presentert er trygt innenfor komfortsonen. Hvor skal vi få nye impulser fra?

4.Big Data gjør oss smartere, men ikke klokere. Etterhvert som verden blir mindre blir den også raskere. Strømmen av hendelser som skjer akkurat nå tvinger oss i større grad til å respondere øyeblikkelig.

Dermed får ettertanke og refleksjon mindre plass, og det samme gjelder fantasien om hva som kan skje i fremtiden. Men visjon er noe Big Data ikke kan gi. Smarte organisasjoner trives med fart. Kloke organisasjoner trenger tid, og tar seg tid.

5. Big Data er for snevert. Det sies at du bare kan styre det du kan måle. Til tross for utstrakte målesystemer for det meste, bommer vi til stadighet. Også når det gjelder styring av prosesser som er veid og målt etter alle kunstens regler. Mye tyder på at vi må bli bedre til å styre både det vi kan og det vi ikke kan måle.

Mer data gir ikke nødvendigvis klarere svar og bedre styringssignaler. Det kan gi økt tvetydighet. Kanskje lederne i vårt århundre skal vurderes etter hvor mye usikkerhet de kan tolerere, og ikke etter hvor mye usikkerhet de kan fjerne?

6. Big Data gir ikke bedre fantasi. Analyse av data kan brukes til å forutse problemer og i mange tilfeller identifisere mulige løsninger. Men det er bare menneskelig intuisjon og fantasi som kan komme opp med grunnleggende nye ideer.

Dette er en evne som bare mennesket har, i følge Leberecht. Han peker også på menneskets evne til å glemme og til å tilgi. Siden vi lever med tvetydighet og blandede følelser kan våre vurderinger og avgjørelser være noe mer enn binære. Det gir rom for å vurdere intensjon fremfor resultat og for å se at det kan ligge kimen til noe godt i noe som mislykkes.

Tim Leberecht tar til orde for å være dyktige brukere av data, men ikke være forhekset av data og analyse. Han ber om at det gis rom for "Big Intuition", og for tid til å vurdere hvor dataanalyse skal brukes og hvor magefølelsen skal få råde. La data fortelle viktige historier, sier han, men ikke la data få være den eneste historien som fortelles.

Svein Hansen, 2014.02.10


Habberstad kan gi din virksomhet bedre kapasitet til å ta fatt på krevende prosjekter, og gir tilgang på topp kvalifisert kompetanse. Vi er svært konkurransedyktige på pris og kvalitet. Ta kontakt for å diskutere behov og løsninger!

Se også: 
Små bedrifter, big data
Emosjonell intelligens
Innovasjon og oppmerksomhet
 

 
 

Aktuelt fra Habberstad

 

Prosjektledelse i Habberstad?

Er du IT-prosjektleder? Da er kanskje Habberstad det rette stedet for deg. Vi skal styrke oss innen prosjektledelse.  Les mer her...

Ta kontakt, eller tips en venn!

 

FacebookLinkedIn
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign