Det er alltid mer som burde vært gjort enn du kan rekke å gjøre.

Prosjektarbeid som kommer på toppen av daglig virksomhet kan være en utfordring.

I lengden kan ingen virksomheter kan ha topp kompetanse innenfor arbeidsfelt som de sjelden har bruk for. Slike forbigående behov kan dekkes med innleid prosjektledelse. Det er kanskje rimeligere enn du tror.

Konsulentbransjen er moden bransje, med stor konkurranse selskapene imellom. Prisene har steget mye mindre enn den generelle prisstigningen, og realprisen for en konsulent er betydelig lavere i dag enn for ti år siden (Ref).

Hvis du gjorde deg opp en mening om konsulentpriser for lenge siden, er det kanskje tid for å revurdere dette?

Valget mellom å gjøre jobben selv eller leie inn en konsulent er ikke enkelt. Det er likevel fint å ha valgmuligheten.

Mange virksomheter kan ikke velge. De mangler den rette kompetansen til å gjøre jobben med egne ansatte, eller de mangler tilstrekkelig økonomi til å leie ekstern hjelp. Noen mangler begge deler, og for alle gjelder det å velge hvordan ressursene kan brukes best.

På de fleste felter er det slik at gode resultater kan oppnås på flere måter, og både ved egne krefter og ved bruk av innleid hjelp.  Slik er det også innen prosjektledelse. Det er i hovedsak tre veier å velge mellom: gjøre jobben selv, la eksterne gjøre jobben, gjøre jobben delvis selv.

Her er noen fordeler og ulemper ved hvert av alternativene:

 

A. Gjøre jobben selv (forutsatt at det finnes riktig kompetanse internt)

 Pro

 • Ansatte forstår produkter og tjenester godt
 • Kjenner personell i organisasjonen
 • Noe lavere time-kost enn innleide konsulenter har

Contra

 • Tar kapasitet bort fra andre viktige oppgaver internt
 • Har vanligvis ikke fersk erfaring fra slike oppgaver
 • Videreutvikler kompetanse det kanskje ikke er bruk for på lengre sikt

 

B. La eksterne gjøre jobben

Pro

 • Går ikke ut over andre viktige oppgaver i virksomheten
 • Kommer med topp kompetanse på prosjektledelse og faglige oppgaver, og har fersk erfaring fra lignende prosjekter
 • Innebærer ikke langvarige forpliktelser (lønn, pensjon, arbeidsgiveravgift, etc)

 Contra

 • Kjenner ikke virksomheten særlig godt
 • Har vanligvis ikke gode personlige relasjoner internt i organisasjonen
 • Tar med seg kompetanse ut døren
 • Noe høyere time-kost enn interne ressurser har

 

C. Gjøre jobben delvis selv (kombinere egne ressurser med innleid konsulenthjelp)

Pro

 • Ansatte bringer god kunnskap om virksomheten inn i prosjektet
 • Konsulenter bidrar med faglig kompetanse, prosjektledelse og oppdatert erfaring fra andre virksomheter
 • Ansatte tar del i kompetansebyggingen som skjer i prosjekter, og beholder denne etter at konsulentene drar
 • Legger til rette for godt tilpasset løsning
 • Lar ansatte bidra noe i normal virksomhet ved siden av prosjektarbeidet

Contra

 • Tar noe av de ansattes kapasitet bort fra ordinært arbeid
 • Kan gi noe lavere fremdrift enn et team med eksterne som ikke har andre oppgaver i virksomheten

 

Hva passer best for din virksomhet og for det prosjektet som skal bemannes? Det vil kunne være avhengig av:

 • Tidspress
 • Kostnadsrammer
 • Hvilken bransje virksomheten er i
 • Hva slags prosjekt eller oppgave det er snakkk om
 • Om det er behov for slik kompetanse på lengre sikt

 


Habberstad kan gi din virksomhet bedre kapasitet til å ta fatt på krevende prosjekter, og gir tilgang på topp kvalifisert kompetanse innen prosjektledelse. Vi er svært konkurransedyktige på pris og kvalitet. Ta kontakt for å diskutere behov og løsninger!

 

Svein Hansen, 2014.01.10

 

Se også: 
Forretningsutvikling
Organisasjonsutvikling
Prosjektledelse
 

 
 
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign