Vi lever i en tid med raske endringer, der kunnskaper fort blir avlegs og der verktøy og metoder skifter ofte.

en annen artikkel beskrev vi egenskaper som ledere bør ha for å lykkes.

Nå ser vi på krav som Jacob Morgan mener ikke spesielt gjelder for ledere, men som i stadig større grad vil gjelde for alle.

Innholdet i arbeidslivet endrer seg raskt. For ikke så mange år siden var det vanlig å kunne "gå i lære" noen år som ung, og dermed tilegne seg det meste som krevdes gjennom hele yrkeslivet. Rammebetingelsene var faste gjennom generasjoner, og det var lite behov for påfyll av ny kunnskap.

En skomaker kunne lære yrket av sin far, som hadde lært det av bestefar. Hvis bestefar var frisk nok, kunne han når som helst gå inn i barnebarnets jobb. Alle verktøy og materialer var velkjent, helt fra hans egen ungdom.

Her er fem egenskaper som den moderne arbeidstakeren bør ha, og de er helt annerledes:

1. Vilje til endring

Vi venner oss til å gjøre ting på måter som har fungert tidligere. Den måten vi løser en bestemt oppgave på er ikke nødvendigvis like god i dag som da mønsteret festet seg. Kanskje hele poenget med oppgaven har falt bort uten at noen har oppdaget det.

Unge mennesker, som er oppvokst med intens kommunikasjon gjennom sosiale verktøy, inntar etterhvert arbeidsplassene. De vil ha med seg nye vaner, nye verdier og nye kunnskaper.

Som ansatt bør en ta i mot de muligheter som ligger i å utnytte nye impulser. "Slik gjør vi det her" er ikke en god holdning. Alle forbedringer innebærer endring (selv om ikke alle endringer er til det bedre). Derfor er åpenhet og endringsvilje en avgjørende egenskap.

2. Gjør deg gjeldende i virksomheten

På engelsk har vi de to begrepene “leader” og “manager”. De er ikke så lette å oversette til norsk, for  "leder" og "sjef" gir ikke de samme valørene. I dagens arbeidsliv er det ikke slik at en leder nødvendigvis er en sjef. Tidligere var dette nærmest selvsagt. Autoritet fulgte hovedsaklig av stilling og stand, og i liten grad av kunnskap, formidlingsevne og tillit.

Nå er det fullt mulig å være en leder uten å ha en formell sjefsrolle. Store kunnskaper, og evne til å formidle denne kunnskapen, kan gi grunnlag for å bygge autoritet på tvers av organisasjonsmessige grenser og roller.

Nye kommunikasjonsverktøy forsterker denne trenden, og gjør at hvem som helst kan bli leder for en sak, et tema eller et initiativ. Det krever et visst mot å gjøre seg gjeldende, og til å ta lederskap. De som lykkes vil bli lagt merke til.

3. Vær selvstendig og selvstyrt

Den ansatte har ikke lenger en sjef hengende over skulderen til enhver tid. Arbeidet skjer ikke nødvendigvis på en tradisjonell arbeidsplass, men kan skje hjemmefra, fra et hotell eller fra toget. Dette er naturligvis en frihet under ansvar, og den er ikke bare positiv.

Friheten til å kunne tilpasse arbeidet til andre viktige forhold i livet vil for de fleste telle positivt. På den negative siden kommer et mer eller mindre uttrykt krav om alltid å stå til tjeneste.

Evnen til å arbeide selvstendig og selvstyrt er ikke jevnt fordelt, og dette blir etterhvert tydelig for resten av organisasjonen. De som klarer seg best i denne virkeligheten er de som tåler å ha frihet uten å ta seg friheter. Selvstyring innebærer at man tar ansvar for egne oppgaver, med forberedelser, planlegging, gjennomføring, ferdigstilling, distribusjon osv. Og leverer med høy kvalitet.

4. Del kunnskapen din

Dette gjelder både ledere og menige ansatte. Det er ganske vanlig at ansatte vil holde kunnskap for seg selv, for eksempel for å kunne trekke den frem når det skulle være behov for å gjøre et fordelaktig inntrykk.

Med nye sosiale medier kan gode ideer enkelt spores tilbake til den som var opphavet. Dermed ligger det til rette for at det å dele gir mer kred enn å ha mye kunnskap, men å beholde den for seg selv.

Dette kommer både organisasjonen og den enkelte ansatte til gode. Bidrag til deling og felles utviklilng av ideer blir synlig, og gir synlighet til den enkelte, uten at posisjon i hierarkiet er avgjørende.

5. Kutt ut det uviktige

Det er et utall av stimulanser som trekker oss i ulike retninger. Vi kan sitte i møter mens vi skriver epost, sender SMS, chatter, tvitrer og surfer. Alt på en gang. Med så mange støysendere omkring oss er det vanskelig å konsentrere seg om det viktige.

Evnen til å filtrere bort støyen er viktig for å klare å holde tråden i viktig arbeid. De som klarer å holde fokus selv om det koker vil ha store fordeler. Hvis de i tillegg kan bidra til å senke støynivået vil de kunne gjøre sine kolleger store tjenester.

Svein Hansen, 2013.10.11

 

Se også: 
Fem viktige egenskaper
Optimal prosjektgruppe
Uvanlig gode ideer
Innovasjon krever hurtighet
Organisasjonens hukommelse

 
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign