Hjemmekontor er populært. Køene er merkbart mindre inn mot de store byene på fredager.

Men det er ikke slik at alle er begeistrert for ordningen. Der hvor enkelte ser frihet ser andre unnasluntring. Er det snakk om "gjemme-kontor"?   

Bærbare maskiner, trådløs tilgang til nettet og andre teknologiske fremskritt har gjort det mulig å jobbe hvorsomhelst.

Mange har sett for seg at dette skulle innebære en oppløsning av de tradisjonelle arbeidsstedene, kontorene og fellesskapene. Slik har det foreløpig ikke gått.

Samarbeid krever en viss tid sammen for å fungere godt, og teknologien kan ikke fullgodt erstatte det å jobbe ansikt til ansikt. Men det kan være et godt supplement, og arbeid i samme rom kan veksle med arbeid adskilt. Ved kun å jobbe hjemmefra vil man lett kunne falle utenfor et fellesskap som krever noe mer enn datakommunikasjon.

Yahoo har innskjerpet adgangen til hjemmekontor, og demonstrerer med dette at holdningen til slike ordninger ikke er uproblematiske. Mange bedrifter, for ikke å snakke om de ansatte selv, ser fordeler ved å jobbe hjemmefra, men det stilles spørsmål ved om den ansatte virkelig bidrar like produktivt hjemmefra som fra kontoret.

Utvikler du teamet ditt like godt fra egen sofa som fra kontorlandskapet?

Eksempel på hjemmekontorE. G. Dutchers forskning ved Universitetet i Innsbruck viser at det kan være god grunn til å bekymre seg for disse bidragene. Han finner at team der noen jobber hjemmefra er mindre produktive enn sammenlignbare team der alle jobber på kontoret.

Men han har funnet en interessant effekt, som viser at det er mulig å oppnå like god produktivitet i slike blandede team. Ikke ved å gjøre, lede eller følge opp arbeidet på en annen måte, men ved å drive forventningsstyringen på en annen måte.

I en serie eksperimenter ble det i første omgang vist at den individuelle ytelsen var størst der alle deltakerne satt i kontormiljø. Ved å la enkelte deltakere jobbe hjemmefra sank produktiviteten for de som fortsatt jobbet fra kontoret. Hvorfor var det slik?

Det viste seg at de som satt på kontoret, mer eller mindre bevisst, regnet med at de som jobbet hjemmefra slappet mer av, tok pauser, gjorde andre ting i parallell - kort sagt jobbet mindre produktivt enn kontorslavene. Dermed senket de sin egen innsats til det nivået de trodde at den andre gruppen lå på.

Det var ingen objektive tegn til at de som jobbet hjemmefra tok det rolig. De var i virkeligheten like produktive som før. Men oppfatningen av hva hjemmearbeid innebærer påvirket kontorarbeidernes innsats negativt.

Disse eksperimentene tyder på at effektiviteten kan holdes oppe dersom alle føler seg trygge på at hjemmekontor ikke betyr unnasluntring.

For noen typer arbeid kan omgivelsene være viktige for resultatet, og uten at svaret nødvendigvis er å jobbe på kontoret. Enkelte kontorer kan sågar virke hemmende på utfoldelsen av kreativitet og arbeidglede:

 

Kreative prosesser kan i noen tilfeller ha bedre vilkår i utradisjonelle miljøer. Så lenge jobben blir gjort behøver det ikke bety noe for de andre hvor den blir gjort. Men det er altså viktig å vite at alle bidrar fullt ut, selv om noen er andre steder enn på kontoret når de gjør det..

(Svein Hansen, 2013.06.10)

 

Se også: 
Mobil, og bare mobil
Organisasjonens hukommelse
Uvanlig gode ideer
Sosiale medier, mer enn mote?
  

 

 
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign