Hvis du skal ha et tilbud til de som bruker mobil er det vel greit med et lite utvalg av det du har tilgjengelig på hjemmesiden, hva?

Feil. Mange bruker kun mobilen, og du må ha et fullgodt tilbud der.

Hva med de som ikke har PC eller som rett og slett foretrekker å bruke mobilen? Slike brukere krever, og trenger, det samme innholdet, men i en annen formfaktor. De som kun bruker mobilen er mange, de blir fler og de er interessante kunder.

En fersk undersøkelse i USA viser at 55% av telefonbrukerne benytter mobilen til å surfe nettet. Det er allerede 31% som foretrekker mobilen fremfor PC.

Tallene er neppe lavere i Norden, for tilbøyeligheten til å ta i bruk nye tekniske løsninger ligger i verdenstoppen her hjemme. Mange virksomheter står uten tilrettelagte løsninger for en stor brukergruppe fordi de mangler tilbud som er tilrettelagt for mobile flater. 

Det er nok mange av disse som har tilgang til PC og bredbånd hjemme, på arbeid eller skole. Men dette kan være utstyr de må dele med andre. For sin egen, personlige bruk, der de alltid er på nett, er det mobilen som er tingen.

 

 

Så et selskap som vil nå bestemte kundegrupper kan ikke ignorere de som kun bruker mobil (tall fra Pew Internet):

Av de yngre respondentene melder 50% av aldersgruppen 12-17 år at de for det meste bruker internet gjennom mobilen, og 45% i aldersgruppen 18-29 år.  Dette er altså ikke bare et fenomen blant fjortiser.

I minoritetsgruppene svarte og spansktalende er det henholdsvis 51% og 42% som primært bruker mobilen. Dette er omtrent dobbelt så stor andel som for de hvite amerikanerne. Der er det alt i alt 24% som bruker mobilen som viktigste kanal.

Vi kjenner ikke til slike tall for innvandrere og minoriteter i Norge, men det kan vel være grunn til å tro at samme forhold gjelder her: mobilen er den billigste og mest tilgjengelige måte å komme på nett på. Den har dermed større gjennomslag blant de ressursfattige enn mer kostbare alternativer.

Personer med lavere inntekter og mindre utdannelse er med sine 40% mer tilbøyelig til å bruke mobilen enn de som har høyere inntekter og bedre utdannelse. Dette er noe å tenke på for de som henvender seg til slike grupper, f.eks. helsevesenet, som ofte kan slite med å komme i kontakt med de som har størst behov for slike tjenester.

Både Amazon, Wikipedia og Facebook har ca 20% av sin trafikk fra mobile enheter.

Så mye som 46% av respondentene sier at de utelukkende bruker mobilen for å søke etter varer og tjenester lokalt. Hvis din bedrift ikke har en effektiv presentasjon av egne varer og tjenester på nettet, og på en måte som fungerer godt på  mobile flater, ja - da eksisterer du ikke for disse 46% av befolkningen.

Denne delen av befolkningen er ikke spesiell på annen måte enn at den bruker en liten skjerm til nettbaserte tjenester. Og Google rapporterer at 77% av søk fra mobile enheter skjer hjemmefra, mot bare 17% fra brukere som er i farta! De små flatene brukes altså selv om vanlige PC'er er tilgjengelig.

Kundene foretrekker rett og slett det lille formatet.

Da fungerer det dårlig med krympede bilder, uleselig tekst og knapper man ikke kan treffe med fingeren. Som tilbyder kan du ikke bestemme hvilken enhet kunden skal bruke til å studere det du har å tilby. Det er kunden som bestemmer selv.

(Svein Hansen, 2013.05.31)

 

Se også: 
Sosiale medier, mer enn mote?
Uvanlig gode ideer
  

 

 
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign