Hvilke kvaliteter må en leder ha? Det er ingen tvil om at det er behov for intelligens og målbevissthet.

Fantasi og en viss tøffhet er også viktige kjennetegn ved mange ledere. Men det er ikke nok.

Daniel Goleman lanserte sin undersøkelse av ”emosjonell intelligens” for over ti år siden, og det ser ikke ut til at de funnene han presenterte er mindre gyldige i dag.

Virkelig effektive ledere kjennetegnes av selvbevissthet, selvregulering, motivasjon, empati og sosiale evner. Slike egenskaper kan virke ”myke” og lite foretningsmessige, men Goleman fant klar sammenheng mellom disse egenskapene, som han mente var uttrykk for ”emosjonell intelligens”, og målbar suksess i forretningslivet.

Goleman beskrev hvordan man kan gjenkjenne slike egenskaper i potensielle ledere, hvordan disse egenskapene  påvirker ytelsen, og hvordan de kan videreutvikles.

Alle kjenner eksempler på hvordan intelligente og dyktige mennesker har mislyktes som ledere, og eksempler på hvordan personer med mindre overbevisende evner har blitt glimrende ledere. Dermed er det lett å tro at det å identifisere gode lederemner er mer av en kunst enn en vitenskap.

Det finnes mange slags ledertyper, og forskjellige situasjoner kan kreve vidt forskjellige måter å lede på. Derfor er det ingen kandidater som er best i alle sammenhenger. Men det er enkelte egenskaper som går igjen hos kandidater som lykkes godt.

Golemans forskning tyder på at de som har størst sannsynlighet for å lykkes scorer høyt på emosjonell intelligens. Andre egenskaper, som IQ og tekniske kunnskaper er også viktige, men mest som terskler kandidaten må kunne passere.

Mange har tilstrekkelig av disse egenskapene. Men det er ikke nok til å skape en god leder. Uten tilstrekkelig emosjonell intelligens vil det ikke nytte – selv om man har den skarpeste hjerne, de beste medarbeidere eller gode ideer i hopetall.

De resultatene Daniel Goleman har lagt frem har vært kontroversielle helt siden de ble lansert, men de står fortsatt sterkt.

En ny undersøkelse i 188 store internasjonale selskaper hartatt for seg hvilke personlige egenskaper som bidrar til spesielt god ytelse og i hvilken grad de ulike egenskapene bidrar. Goleman grupperte egenskapene i tre hovedgrupper: tekniske evner og kunnskaper, kognitive evner og emosjonell intelligens. Hver av disse hadde mange underpunkter.

For å komme frem til modeller som beskriver ”god ytelse” i organisasjonen ble det brukt mange kriterier, både økonomiske og kvalitative. 

Resultatene var overraskende: Selv om det klart ble vist at tekniske kunnskaper og evner var viktige for suksess, og at kognitive evner også er viktige, så viser det seg at emosjonell intelligens har dobbelt så stor betydning for resultatene som leder.

(Svein Hansen, 2013.03.01)

 

 
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign