Forholdet mellom kunde og leverandør i et outsourcing-forhold kan lett surne. Habberstads erfaring kan bidra til at du slipper skuffelser.

Når du går inn i et forhold til en leverandør av tjenester ønsker du gjerne å bli kvitt kompliserte driftsoppgaver. Du har forventninger om kvalitet, respons og stabile leveranser.

Mange erfarer det motsatte. Kanskje var forventningene urealistiske og innsikten for liten. Med gode forberedelser kan du unngå de klassiske feilene.

 Habberstad kan bidra til at du unngår kostbare feil, som for eksempel:

 • Uklare mål for hva du vil oppnå
 • Behovet endrer seg underveis
 • Markedsprisene endrer seg uten at dette blir reflektert
 • Teknologiendringer gjør avtalen til en hemsko
 • Manglende erfaring gir en uhensiktsmessig avtale
 • Manglende oppfølging av prosjektet
 • Leverandørens systemer og rutiner gjør effektiv oppfølging vanskelig fra kundens side
 • Leverandøren har høyere kostnader enn inntekter på avtalen, og kniper inn på leveransen
 • Kontraktens ulike deler henger ikke tilstrekkelig godt sammen
 • Hverken kunde eller leverandør er tilstrekkelig proaktive i forhold til problemer som kan oppstå eller forhold som bør forberedes
 • Etter outsourcingen har ikke lenger kunden personell som forstår avtalene godt nok til å kunne følge dem opp.

Etter at kontraktsarbeidet er fullført og leveransene har startet, vil kunden kunne oppleve at avtalen ikke var så omfattende som man skulle ønske. Slik vil det nødvendigvis bli – en avtale kan ikke omfatte alt.

De forhold som faller utenfor må også håndteres, men det er kanskje ikke avtalt hvordan dette skal skje. Jo mer omfattende avtaleverket er, jo tyngre vil det bli å sette seg inn i hva som faktisk er avtalt, og jo mindre sannsynlig er det at avtalen faktisk er godt utformet på akkurat det punktet som diskuteres. Det oppstår en spenning mellom hva som skulle vært avtalt og hva som faktisk er avtalt.

Habberstad har erfaring fra mange prosjekter på dette feltet, og vil kunne bidra til å sikre en suksess.

(Svein Hansen, 2012.11.05)

Se også:
Habberstads markedsundersøkelse
Vellykket outsourcing (1 av 2)

 

 
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign