Datatilsynet endrer sin veiledning etter Habberstads innspill

Habberstad bistår med å implementere praktisk og godt personvern. Vi jobber både som rådgivere og personvernombud, og i det arbeidet så både støtter og utfordrer vi fortolkninger av GDPR. Etter innspill fra Habberstads fagansvarlige for informasjonssikkerhet  - Rolf Haavik - har nå Datatilsynet endre sin veiledning.

Ny personvernforordning (GDPR) er på alles lepper om dagen. Kravene til personvern blir styrket, og mange jobber med de registrertes rettigheter, personvernombud og varsling.

Dette er den synlige delen av isfjellet. Mange glemmer at kravene til internkontroll for informasjons­sikkerhet kommer under samme regime etter 20. juli 2018. Dette kan sammenlignes med resten av isfjellet, den delen som er usynlig.

Habberstad har nylig inngått avtaler om levering av Personvernombudstjenesten til to høyskoler i Oslo, i et samarbeid mellom de to skolene.

Det gir vesentlige synergier når samme Personvernombud dekker flere virksomheter i samme bransje. Dette kan være en god modell også i andre bransjer.

Gode prosjektledere har forståelse både for behovet for nye løsninger, hvordan de skal skapes og hvordan de skal brukes.

Siden prosjektene er tidsavgrenset, og oppløses når de har levert sine resultater, er det mange virksomheter som leier inn prosjektleder-ekspertise ved behov. For eksempel fra Habberstad.

Habberstad tilbyr en personvernombudtjeneste hvor kunden får tilgang til et navngitt personvernombud både ved avvikssituasjoner og utrykning, for løpende kontroll og for rådgivningsoppdrag.

Det gjør at virksomheten kan fylle lovens krav på en enkel måte, uten å binde opp egne personellressurser. Og man får den uavhengighet som et PVO bør ha.

Endringer og nye krav er en uunngåelig del av et prosjekt.

Effektiv og bevisst håndtering av slike endringer kan være avgjørende for om prosjektet blir vellykket.

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign