Et grundig forarbeid er en forutsetning for å lykkes. Med andre ord: du får som fortjent

Habberstads markedsundersøkelse viser at markedet knyttet til outsourcing har endret seg og fremstår som betydelig mer modent enn tidligere.

Virksomhetenes bevissthet om hva som kan forventes av leverandørindustrien og hva som skal til for å lykkes harmoniserer nå bedre med hva denne industrien faktisk kan levere.

Tankegangen i Lean er å redusere eller eliminere tapsfaktorer i produksjonsprosessen, men samtidig opprettholde kundetilfredshet.

Et grunnleggende spørsmål blir derfor “hvordan kan vi redusere ressursinnsatsen og samtidig opprettholde kundetilfredshet og produktkvalitet?”

Begrepet “Lean” er engelsk og kan i denne sammenheng oversettes med “mager”. Det skriver seg også fra Toyotas bilmotorer som på -70 og -80-tallet ble utviklet som såkalte “lean burn”-motorer, dvs. motorer som skulle gå på mager bensin-/luftblanding for å få best mulig drivstofføkonomi.

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign