I Habberstad har vi arbeidet med sourcing-relaterte tjenester i mer enn 20 år, både mot kunde- og leverandørsiden.

Vi har sett en del interessante fellestrekk for de mer vellykkede outsourcingene, men også fellestrekk for de som ikke har lykkes like godt.

Habberstad har derfor gjennomført en omfattende undersøkelse for å få mer komplett bilde av situasjonen, også basert på kundenes egne erfaringer. Intervjuene som danner grunnlaget for undersøkelsen har omfattet 40 virksomheter, både private og offentlige.

Tankegangen i Lean er å redusere eller eliminere tapsfaktorer i produksjonsprosessen, men samtidig opprettholde kundetilfredshet.

Et grunnleggende spørsmål blir derfor “hvordan kan vi redusere ressursinnsatsen og samtidig opprettholde kundetilfredshet og produktkvalitet?”

Begrepet “Lean” er engelsk og kan i denne sammenheng oversettes med “mager”. Det skriver seg også fra Toyotas bilmotorer som på -70 og -80-tallet ble utviklet som såkalte “lean burn”-motorer, dvs. motorer som skulle gå på mager bensin-/luftblanding for å få best mulig drivstofføkonomi.

Et grundig forarbeid er en forutsetning for å lykkes. Med andre ord: du får som fortjent

Habberstads markedsundersøkelse viser at markedet knyttet til outsourcing har endret seg og fremstår som betydelig mer modent enn tidligere.

Virksomhetenes bevissthet om hva som kan forventes av leverandørindustrien og hva som skal til for å lykkes harmoniserer nå bedre med hva denne industrien faktisk kan levere.

Aktuelt fra Habberstad

 

Prosjektledelse i Habberstad?

Er du IT-prosjektleder? Da er kanskje Habberstad det rette stedet for deg. Vi skal styrke oss innen prosjektledelse.  Les mer her...

Ta kontakt, eller tips en venn!

 

FacebookLinkedIn
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign