Gode svar trengs raskt, så raskt at de fremdeles vil være nyttige. Likevel har mange innovasjoner vist seg å forsinke arbeidet.

Det var en periode mellom innføringen av tekstbehandling og utbredelsen av epost, der produktiviteten steg raskt.

Men eposten – uunnværlig som den er i dag – sluker enormt mange arbeidstimer til lite produktiv lesing av overdistribuerte meldinger.

Når så mange prosjekter sliter med å levere i tråd med potensialet – er det produktet, prosessen eller forventningene som må justeres?

Forsinkelser, sprengte budsjetter og brutte forventninger har ligget igjen etter mange prosjekter der det skulle innføres integrerte systemløsninger.

Slike ERP-løsninger tar sikte på å støtte hele verdikjeden, og har møtt mye kritikk for å være altomfattende og for tunge å innføre. Må det være slik?

En viss motstand mot endringer er viktig. Den sunne skepsis har mye med overlevelse å gjøre. Men det finnes også usunne reaksjoner mot endring, motstand som bare er negativ og uproduktiv. 

Mellom ytterpunktene finner vi dagligdags uvilje mot å prøve det som er nytt, ukjent, ikke-slik-vi-gjør-det-her. Som linje- eller prosjektleder må man kunne manøvrere i dette farvannet.

I det store og hele vil ikke selskapene vi kjenner i dag fornye seg ved å videreutvikle ytterligere den kjernekompetansen de bygger på i dag.

De vil i stedet utvikle seg fra utsiden og innover, ved å la idéer fra ytterkanten av selskapet ekspandere inn til kjernen. Sosiale medier vil spille en viktig rolle i denne endringen.

Dette er hovedbudskapet til John Seely Brown i en artikkel i Harvard Business Review i november 2012.

Han belyser  poenget ved et eksempel som er godt kjent fra før, men som han mener illustrerer en trend vi vil se mange ganger i tiden som kommer. Grunnen er at sosiale medier stimulerer til nettopp slike prosesser.

Forholdet mellom kunde og leverandør i et outsourcing-forhold kan lett surne. Habberstads erfaring kan bidra til at du slipper skuffelser.

Når du går inn i et forhold til en leverandør av tjenester ønsker du gjerne å bli kvitt kompliserte driftsoppgaver. Du har forventninger om kvalitet, respons og stabile leveranser.

Mange erfarer det motsatte. Kanskje var forventningene urealistiske og innsikten for liten. Med gode forberedelser kan du unngå de klassiske feilene.

I Habberstad har vi arbeidet med sourcing-relaterte tjenester i mer enn 20 år, både mot kunde- og leverandørsiden.

Vi har sett en del interessante fellestrekk for de mer vellykkede outsourcingene, men også fellestrekk for de som ikke har lykkes like godt.

Habberstad har derfor gjennomført en omfattende undersøkelse for å få mer komplett bilde av situasjonen, også basert på kundenes egne erfaringer. Intervjuene som danner grunnlaget for undersøkelsen har omfattet 40 virksomheter, både private og offentlige.

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign