Habberstad er et kjent navn for den som skal rekruttere nye medarbeidere. Vi hjelper våre kunder å finne gode kandidater når en stilling skal fylles.

Men visste du at Habberstad også bistår i de mest krevende nedbemanninger?

Da REC nylig måtte legge ned flere fabrikker i Norge hadde Habberstad en sentral rolle. Vi bistod en lang rekke medarbeidere i en svært vanskelig situasjon.

At vi har gitt et positivt bidrag er følgende melding til Kolbjørn Preus fra vår avdeling for rekruttering et godt bevis på:

Gode svar trengs raskt, så raskt at de fremdeles vil være nyttige. Likevel har mange innovasjoner vist seg å forsinke arbeidet.

Det var en periode mellom innføringen av tekstbehandling og utbredelsen av epost, der produktiviteten steg raskt.

Men eposten – uunnværlig som den er i dag – sluker enormt mange arbeidstimer til lite produktiv lesing av overdistribuerte meldinger.

Norge har ca 250.000 bedrifter med ansatte, og de aller fleste er små. Omkring 90% har færre enn 20 ansatte.

Men siden disse bedriftene er så mange, vil de tilsammen stå for en meget stor andel av verdiskapning og sysselsetting.

Hvordan er det med styrearbeidet i disse bedriftene?

En viss motstand mot endringer er viktig. Den sunne skepsis har mye med overlevelse å gjøre. Men det finnes også usunne reaksjoner mot endring, motstand som bare er negativ og uproduktiv. 

Mellom ytterpunktene finner vi dagligdags uvilje mot å prøve det som er nytt, ukjent, ikke-slik-vi-gjør-det-her. Som linje- eller prosjektleder må man kunne manøvrere i dette farvannet.

"Fortune 1000" er listen over de største selskapene i USA. Listen har vært ført i mange år, og endringene er større enn du kanskje tror.

For hvert selskap som mister sin posisjon blant de 1000 største kommer det et annet selskap inn på listen. Så denne utskiftingen betyr ikke bare tap og elendighet, men også seire og suksess.

De som lykkes i å forsvare posisjonene sine er de som best kan håndtere raske endringer og som alltid forbedrer seg.

Forholdet mellom kunde og leverandør i et outsourcing-forhold kan lett surne. Habberstads erfaring kan bidra til at du slipper skuffelser.

Når du går inn i et forhold til en leverandør av tjenester ønsker du gjerne å bli kvitt kompliserte driftsoppgaver. Du har forventninger om kvalitet, respons og stabile leveranser.

Mange erfarer det motsatte. Kanskje var forventningene urealistiske og innsikten for liten. Med gode forberedelser kan du unngå de klassiske feilene.

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign