Habberstad Rekruttering avholder halvårlige fagseminarer der vi går gjennom våre prosedyrer og gjennomførte oppdrag.

Dette er ledd i en kontinuerlig forbedring og profesjonalisering av virksomheten.

7.-9. mars ble fagseminaret lagt til Lygnaseter, i naturskjønne omgivelser. Den sosiale delen av programmet var en to-timers konkurranse i skiskyting på anlegget som ligger i nærheten.

Kreativitet og idé-arbeid er en lagsport, sier Arne Carlsen ved BI.

Han har identifisert ti kvaliteter ved arbeid som skaper fremragende ideer.

Noen virksomheter ser ut til å være flinkere enn andre til å komme opp med ekstraordinære ideer. Hva kan vi lære av de mest innovative virksomhetene?

Vi vet at menneskets hukommelse er sårbar. Ikke bare er det vanskelig å lære  noe nytt, men det vi allerede kan og det vi husker har en tendens til å svekkes med tiden.

Slik er det også for organisasjoner. Siden de består av mennesker er det kanskje ikke så merkelig at de preges av de samme svakhetene som individene de består av.

Men en organisasjon er mer enn menneskene. Det er også rutiner, prosedyrer, arkiver og andre mer eller mindre permanente strukturer. Dessuten en kultur som sier noe om ”slik gjør vi det her”.

Habberstad er et kjent navn for den som skal rekruttere nye medarbeidere. Vi hjelper våre kunder å finne gode kandidater når en stilling skal fylles.

Men visste du at Habberstad også bistår i de mest krevende nedbemanninger?

Da REC nylig måtte legge ned flere fabrikker i Norge hadde Habberstad en sentral rolle. Vi bistod en lang rekke medarbeidere i en svært vanskelig situasjon.

At vi har gitt et positivt bidrag er følgende melding til Kolbjørn Preus fra vår avdeling for rekruttering et godt bevis på:

Hvilke kvaliteter må en leder ha? Det er ingen tvil om at det er behov for intelligens og målbevissthet.

Fantasi og en viss tøffhet er også viktige kjennetegn ved mange ledere. Men det er ikke nok.

Daniel Goleman lanserte sin undersøkelse av ”emosjonell intelligens” for over ti år siden, og det ser ikke ut til at de funnene han presenterte er mindre gyldige i dag.

Norge har ca 250.000 bedrifter med ansatte, og de aller fleste er små. Omkring 90% har færre enn 20 ansatte.

Men siden disse bedriftene er så mange, vil de tilsammen stå for en meget stor andel av verdiskapning og sysselsetting.

Hvordan er det med styrearbeidet i disse bedriftene?

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign