Hvordan tiltrekke seg, ansette og beholde ledertalenter i tiden som kommer? Det var utfordringen for en arbeidsgruppe som ble nedsatt i General Electric.

Selv om GE er et mega-konsern, kan det være noen tips å hente her for norsk næringsliv.

De som er på vei inn i arbeidslivet nå er knyttet sammen ved hjelp av sosiale medier på måter som var ukjent for relativt kort tid siden. De er vant med raske endringer, men har også stor grad av felles holdninger på tvers av geografien. Hvordan kan potensialet deres best uløses?

Vi vet at menneskets hukommelse er sårbar. Ikke bare er det vanskelig å lære  noe nytt, men det vi allerede kan og det vi husker har en tendens til å svekkes med tiden.

Slik er det også for organisasjoner. Siden de består av mennesker er det kanskje ikke så merkelig at de preges av de samme svakhetene som individene de består av.

Men en organisasjon er mer enn menneskene. Det er også rutiner, prosedyrer, arkiver og andre mer eller mindre permanente strukturer. Dessuten en kultur som sier noe om ”slik gjør vi det her”.

Lokale selskaper kan, hvis de lykkes i hjemmemarkedet, utvikle seg til å bli multinasjonale selskaper. Noen av disse kan utvikle seg til å bli globale.

De fleste som har lederposisjoner i større selskaper har rykket opp i rekkene internt.

Er denne måten å rekruttere ledere på like aktuell fremover som den har vært hittil?

Hvilke kvaliteter må en leder ha? Det er ingen tvil om at det er behov for intelligens og målbevissthet.

Fantasi og en viss tøffhet er også viktige kjennetegn ved mange ledere. Men det er ikke nok.

Daniel Goleman lanserte sin undersøkelse av ”emosjonell intelligens” for over ti år siden, og det ser ikke ut til at de funnene han presenterte er mindre gyldige i dag.

Habberstad Rekruttering avholder halvårlige fagseminarer der vi går gjennom våre prosedyrer og gjennomførte oppdrag.

Dette er ledd i en kontinuerlig forbedring og profesjonalisering av virksomheten.

7.-9. mars ble fagseminaret lagt til Lygnaseter, i naturskjønne omgivelser. Den sosiale delen av programmet var en to-timers konkurranse i skiskyting på anlegget som ligger i nærheten.

Kreativitet og idé-arbeid er en lagsport, sier Arne Carlsen ved BI.

Han har identifisert ti kvaliteter ved arbeid som skaper fremragende ideer.

Noen virksomheter ser ut til å være flinkere enn andre til å komme opp med ekstraordinære ideer. Hva kan vi lære av de mest innovative virksomhetene?

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign