Hardt arbeid, målbevissthet og kunnskaper er viktige egenskaper for den som har ambisjoner om en karriere i næringslivet.

Men de egenskapene som betyr mye i begynnelsen av en karriere er ikke nødvendigvis de samme som betyr mye på høyere nivåer i organisasjonen.

Til å begynne med er det viktigst hva du kan. Senere er det viktigere hvem du kjenner, og ikke minst: hvem som kjenner deg.

Etablering av en ny virksomhet er risikabelt, enten det dreier seg om en ny bedrift eller en større endring i en eksisterende bedrift.

De fleste forsøkene mislykkes i løpet av kort tid. Vi bør være glade for at noen likevel tar sjansen. Noen få vil lykkes, og det er vi alle avhengige av.

En alternativ måte å angripe saken på er i ferd med å få fotfeste.

Slank oppstart er nå pensum på mange ledende universiteter, og det arrangeres bl.a. helgekurs for nysgjerrige entreprenører.

Enkelte slike kurs har resultert i spesielt vellykkede oppstarter. De beste har generert inntekter allerede i løpet av den første helgen.

Dette hører naturligvis til unntakene, og Slank oppstart er ingen garanti for suksess. Men det ser ut til at erfaringene så langt tyder på at slike oppstarter har lavere sannsynlighet for å feile enn den tradisjonelle måten å starte en ny bedrift på. Og hvis de feiler, så er kostnadene lavere.

En tettpakket kalender full av møter, noen ganger overlappende med hverandre, improviserte delegeringer, avlyste samtaler og generelt dårlig kontakt med hva som rører seg i egen bedrift og hos kundene.

Slik er hverdagen for mange av oss.

De fleste vil kunne være med på at det må finnes en bedre måte å organisere dagen på, og at denne måten antakelig innebærer bl.a. mer tid til forberedelse, prioritering og til oppfølging av resultater, og mindre tid i møter.

De færreste nystartede selskaper feiler på grunn av manglende teknologi. De aller fleste feiler på grunn av manglende kunder.

Hyppige tilbakemeldinger fra kunder gir de beste impulser til utviklingen av en ny forretningsmodell. Hvordan kan man gå frem for å få til en slik dialog?

Møtet skulle vært i gang for lengst, men rommet er halvfullt og deltakerne svimer omkring, opptatt med kaffekopper, papirer, mobiler og laptoper. Virker det kjent?

Mer enn en tredel av møter i arbeidslivet er forsinket, eller avbrytes av folk som kommer for sent. Det antyder en studie i European Journal of Work and Organizational Psychology.

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign