Endringer og nyinvesteringer skal lykkes hvis de først settes i gang.

De fleste virksomheter vil ikke være tjent med å kaste seg over alt som er nytt bare fordi det er nytt. Det kreves nøktern analyse og realistisk risikoforståelse. Med dette på plass ligger det til rette for suksess.

Habberstad har sertifisert sitt kvalitetsstyringssystem etter ISO 9001:2015, og oppnådde denne milepælen 22. desember.

En hyggelig julegave for hele selskapet!

Det er ikke merkelig at mange virksomheter strever med digitalisering, eller ikke ser hva dette skal ha å si for egen virkelighet.

Hva er digitalisering, hvorfor er det viktig og hva betyr det for oss?

Mange selskaper fortsetter i vante spor, produserer det samme som før, markedsfører som før, distribuerer og selger som før.

Noen kan fortsette med dette i lang tid, men andre kan få en brå oppvåkning når det går opp for dem at de plutselig får en ny type konkurranse. Gjerne fra selskaper som ikke ligner dem selv, men som tar for seg av markedet på helt nye måter.

Er det bortkastet tid og penger å forsøke på "kulturell endring" i organisasjonen?

Det er nok av eksempler på at det er krevende, men det finnes hjelpemidler.

En hovedregel i all problemløsing er å dele opp problemet i mindre deler, og å løse disse ett for ett.

Men vi erfarer til stadighet at "alt henger sammen med alt", og at det ikke går an å løse problemene isolert.

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign