Det er ikke merkelig at mange virksomheter strever med digitalisering, eller ikke ser hva dette skal ha å si for egen virkelighet.

Hva er digitalisering, hvorfor er det viktig og hva betyr det for oss?

Mange selskaper fortsetter i vante spor, produserer det samme som før, markedsfører som før, distribuerer og selger som før.

Noen kan fortsette med dette i lang tid, men andre kan få en brå oppvåkning når det går opp for dem at de plutselig får en ny type konkurranse. Gjerne fra selskaper som ikke ligner dem selv, men som tar for seg av markedet på helt nye måter.

Er det bortkastet tid og penger å forsøke på "kulturell endring" i organisasjonen?

Det er nok av eksempler på at det er krevende, men det finnes hjelpemidler.

En hovedregel i all problemløsing er å dele opp problemet i mindre deler, og å løse disse ett for ett.

Men vi erfarer til stadighet at "alt henger sammen med alt", og at det ikke går an å løse problemene isolert.

Habberstad har sertifisert sitt kvalitetsstyringssystem etter ISO 9001:2015, og oppnådde denne milepælen 22. desember.

En hyggelig julegave for hele selskapet!

Lederskap for endringer kan ikke delegeres bort.

Når ledere selv tar den praktiske prosjektledelsen, og selv er eksempler på den endringen man ønsker, så gir dette stor effekt.

Noen faktorer går igjen hos virksomheter som lykkes med sine endringer.

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign