Er din virksomhet blant de mange som ikke oppfyller de nye strenge kravene i loven?

Det vil være krevende for mange virksomheter å oppfylle kravene i den nye loven, spesielt dersom det eksisterende styringssystemet ikke er operativt og man har en stor kundebase i privatmarkedet. Loven trådte i kraft 20. juli.

Det er ikke merkelig at mange virksomheter strever med digitalisering, eller ikke ser hva dette skal ha å si for egen virkelighet.

Hva er digitalisering, hvorfor er det viktig og hva betyr det for oss?

Det finnes en rekke informasjonstjenester basert på offentlige registre og forretningsinformasjon. Flere leverandører tilbyr tilsynelatende samme informasjon og tjenester, men er det faktisk slik?

Er en adresse- eller eiendomsopplysning identisk, samme hvem som leverer den, og hvordan bruker du informasjonen i arbeidsflyten din? 

Er det bortkastet tid og penger å forsøke på "kulturell endring" i organisasjonen?

Det er nok av eksempler på at det er krevende, men det finnes hjelpemidler.

Endringer og nyinvesteringer skal lykkes hvis de først settes i gang.

De fleste virksomheter vil ikke være tjent med å kaste seg over alt som er nytt bare fordi det er nytt. Det kreves nøktern analyse og realistisk risikoforståelse. Med dette på plass ligger det til rette for suksess.

Habberstad har sertifisert sitt kvalitetsstyringssystem etter ISO 9001:2015, og oppnådde denne milepælen 22. desember.

En hyggelig julegave for hele selskapet!

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign