Hjemmekontor er populært. Køene er merkbart mindre inn mot de store byene på fredager.

Men det er ikke slik at alle er begeistrert for ordningen. Der hvor enkelte ser frihet ser andre unnasluntring. Er det snakk om "gjemme-kontor"?   

Bærbare maskiner, trådløs tilgang til nettet og andre teknologiske fremskritt har gjort det mulig å jobbe hvorsomhelst.

Mange har sett for seg at dette skulle innebære en oppløsning av de tradisjonelle arbeidsstedene, kontorene og fellesskapene. Slik har det foreløpig ikke gått.

Slank oppstart er nå pensum på mange ledende universiteter, og det arrangeres bl.a. helgekurs for nysgjerrige entreprenører.

Enkelte slike kurs har resultert i spesielt vellykkede oppstarter. De beste har generert inntekter allerede i løpet av den første helgen.

Dette hører naturligvis til unntakene, og Slank oppstart er ingen garanti for suksess. Men det ser ut til at erfaringene så langt tyder på at slike oppstarter har lavere sannsynlighet for å feile enn den tradisjonelle måten å starte en ny bedrift på. Og hvis de feiler, så er kostnadene lavere.

Hvis du skal ha et tilbud til de som bruker mobil er det vel greit med et lite utvalg av det du har tilgjengelig på hjemmesiden, hva?

Feil. Mange bruker kun mobilen, og du må ha et fullgodt tilbud der.

Hva med de som ikke har PC eller som rett og slett foretrekker å bruke mobilen? Slike brukere krever, og trenger, det samme innholdet, men i en annen formfaktor. De som kun bruker mobilen er mange, de blir fler og de er interessante kunder.

De færreste nystartede selskaper feiler på grunn av manglende teknologi. De aller fleste feiler på grunn av manglende kunder.

Hyppige tilbakemeldinger fra kunder gir de beste impulser til utviklingen av en ny forretningsmodell. Hvordan kan man gå frem for å få til en slik dialog?

Hardt arbeid, målbevissthet og kunnskaper er viktige egenskaper for den som har ambisjoner om en karriere i næringslivet.

Men de egenskapene som betyr mye i begynnelsen av en karriere er ikke nødvendigvis de samme som betyr mye på høyere nivåer i organisasjonen.

Til å begynne med er det viktigst hva du kan. Senere er det viktigere hvem du kjenner, og ikke minst: hvem som kjenner deg.

Etablering av en ny virksomhet er risikabelt, enten det dreier seg om en ny bedrift eller en større endring i en eksisterende bedrift.

De fleste forsøkene mislykkes i løpet av kort tid. Vi bør være glade for at noen likevel tar sjansen. Noen få vil lykkes, og det er vi alle avhengige av.

En alternativ måte å angripe saken på er i ferd med å få fotfeste.

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign