Habberstad deltok 29. august på stand på Oslo universitetssykehus.

Oslo universitetssykehus hadde invitert 21 firmaer med rammeavtale for konsulenttjenester innen HR, organisasjons- og lederutvikling.

Alle firmaene hadde mulighet for å presentere sine konsepter.

Er det mulig for en leder å være myk, støttende og imøtekommende overfor sine medarbeidere, og likevel tjene penger?

Ja, viser en studie fra BI. Ledere som opptrer på denne måten, får mer tilfredse medarbeidere og bedre resultater på bunnlinjen.

Det høres ut som en utopi, og bryter med utbredte forestillinger om hva effektiv ledelse innebærer.

Arbeidslivet er i stadig endring, og kravene som stilles til den enkelte endres også. Det gjelder også lederrollen.

Innholdet i arbeidslivet endres på grunn av teknologi og markedsforhold. Privatliv og arbeidsliv får mer uklare grenser.


30.mai 2013 skrev Helse Sør-Øst RHF og Habberstad AS under en rammeavtale om rekrutteringstjenester for perioden 2013-2015 med muligheter for forlengelse i ytterligere 2 år.

Helse Sør-Øst RHF er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Er det på tide å avlære det du lærte på "Grunnkurs i Ledelse"?

Mary McCoy har tatt til orde for i det minste å stille spørsmålstegn ved en del av de modeller som gjerne inngår i ballasten kandidatene får med seg ut fra høyere økonomisk adminstrativ utdannelse.

I en interessant artikkel mener McCoy at disse modellene har tjent oss godt gjennom tiår, men at de ikke gir like gode svar som tidligere.

Hjemmekontor er populært. Køene er merkbart mindre inn mot de store byene på fredager.

Men det er ikke slik at alle er begeistrert for ordningen. Der hvor enkelte ser frihet ser andre unnasluntring. Er det snakk om "gjemme-kontor"?   

Bærbare maskiner, trådløs tilgang til nettet og andre teknologiske fremskritt har gjort det mulig å jobbe hvorsomhelst.

Mange har sett for seg at dette skulle innebære en oppløsning av de tradisjonelle arbeidsstedene, kontorene og fellesskapene. Slik har det foreløpig ikke gått.

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign