Hvilke team er det som yter best - de som har jobbet sammen lenge eller de som er satt sammen for anledningen?

Det tar tid for medlemmer i en gruppe å finne ut av det med hverandre. Da er det kanskje rimelig å anta at jo lenger en gruppe har arbeidet sammen, jo bedre vil den virke.

Habberstad deltok 29. august på stand på Oslo universitetssykehus.

Oslo universitetssykehus hadde invitert 21 firmaer med rammeavtale for konsulenttjenester innen HR, organisasjons- og lederutvikling.

Alle firmaene hadde mulighet for å presentere sine konsepter.

En fersk studie viser at bare 25% av endringsinitiativer i det lange løp er vellykkede.

Ingen er overrasket over at det er krevende å endre større virksomheter. At noen mislykkes er ikke så rart. 

Men hva er det som gjør at disse 25% av initiativene ble vellykkede? Her må man ha gjort noe riktig.

Arbeidslivet er i stadig endring, og kravene som stilles til den enkelte endres også. Det gjelder også lederrollen.

Innholdet i arbeidslivet endres på grunn av teknologi og markedsforhold. Privatliv og arbeidsliv får mer uklare grenser.

Ulike arbeidsoppgaver henger sammen, og de gjør det i stadig økende grad.

Undersøkelser som CEB har utført viser at hver enkelt trenger direkte input fra flere medarbeidere nå enn tidligere. Rask respons er et krav.

I et slikt miljø vil det være viktig å bruke ressursene slik at det legges til rette for samarbeid og utveksling. Hvordan påvirker dette prioriteringen av IT-investeringene?

Er det på tide å avlære det du lærte på "Grunnkurs i Ledelse"?

Mary McCoy har tatt til orde for i det minste å stille spørsmålstegn ved en del av de modeller som gjerne inngår i ballasten kandidatene får med seg ut fra høyere økonomisk adminstrativ utdannelse.

I en interessant artikkel mener McCoy at disse modellene har tjent oss godt gjennom tiår, men at de ikke gir like gode svar som tidligere.

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign