Vi lever i en tid med raske endringer, der kunnskaper fort blir avlegs og der verktøy og metoder skifter ofte.

en annen artikkel beskrev vi egenskaper som ledere bør ha for å lykkes.

Nå ser vi på krav som Jacob Morgan mener ikke spesielt gjelder for ledere, men som i stadig større grad vil gjelde for alle.

En fersk studie viser at bare 25% av endringsinitiativer i det lange løp er vellykkede.

Ingen er overrasket over at det er krevende å endre større virksomheter. At noen mislykkes er ikke så rart. 

Men hva er det som gjør at disse 25% av initiativene ble vellykkede? Her må man ha gjort noe riktig.

At vi trenger innovasjon og nyskaping er ikke omstridt. Men det går kanskje ikke så fort som vi kunne tenke oss.

Skyldes det mangel på ideer? Eller er det kanskje mangel på oppmerksomhet om ideer som allerede finnes?

Ulike arbeidsoppgaver henger sammen, og de gjør det i stadig økende grad.

Undersøkelser som CEB har utført viser at hver enkelt trenger direkte input fra flere medarbeidere nå enn tidligere. Rask respons er et krav.

I et slikt miljø vil det være viktig å bruke ressursene slik at det legges til rette for samarbeid og utveksling. Hvordan påvirker dette prioriteringen av IT-investeringene?

Hvilke team er det som yter best - de som har jobbet sammen lenge eller de som er satt sammen for anledningen?

Det tar tid for medlemmer i en gruppe å finne ut av det med hverandre. Da er det kanskje rimelig å anta at jo lenger en gruppe har arbeidet sammen, jo bedre vil den virke.

Habberstad deltok 29. august på stand på Oslo universitetssykehus.

Oslo universitetssykehus hadde invitert 21 firmaer med rammeavtale for konsulenttjenester innen HR, organisasjons- og lederutvikling.

Alle firmaene hadde mulighet for å presentere sine konsepter.

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign