Et av rådene Jeff Bezos i Amazon gir, er at små team gir bedre produktivitet og raskere innovasjon enn større team.

Hvis det skal mer enn to pizzaer til, er teamet for stort, mener han.

Verden ser ut til å utvikle seg i lynrask fart, men likevel ser det ut som om våre egne utviklingstiltak beveger seg i sneglefart.

Treg fremdrift i utviklingen av nye produkter, prosesser og forretningsområder er frustrerende.  Kan noe gjøres for å få opp farten?

Selv om alle bedrifter har behov for elektrisk kraft, er det bare et fåtall som har bygget egne kraftverk.

Hva som skal produseres internt og hva som skal kjøpes utenfra er ikke gitt en gang for alle. Rene råvarer har de fleste alltid kjøpt utenfra. Andre deler av verdikjeden er mer åpne for vurdering.

En ny undersøkelse kaster lys over hva som preger de avtalene om outsourcing som lykkes bedre enn andre.

«Mange bekker små kan gi en stor å». Crowdfunding er en populær måte å finansiere oppstart av ny virksomhet på.

Men crowdfunding er mer enn innsamling av penger. I prosessen med å samle støtte til produktet vil initiativtakeren kunne få tilbakemeldinger på produktet som man ellers ville måtte vente lenge på.

Vi lever i en tid med raske endringer, der kunnskaper fort blir avlegs og der verktøy og metoder skifter ofte.

en annen artikkel beskrev vi egenskaper som ledere bør ha for å lykkes.

Nå ser vi på krav som Jacob Morgan mener ikke spesielt gjelder for ledere, men som i stadig større grad vil gjelde for alle.

De avtalene om Business Process Outsorcing (BPO) som lykkes best har et bredt omfang. Det er ikke bare snakk om reduksjon av kostnadene.

For å utnytte fordelene med den nye leveransemodellen må roller, oppgaver og ansvar justeres.

Grundig endringsledelse og klare forretningsmessige mål er nødvendig for en vellykket prosess, og drift som svarer til forventningene.

At vi trenger innovasjon og nyskaping er ikke omstridt. Men det går kanskje ikke så fort som vi kunne tenke oss.

Skyldes det mangel på ideer? Eller er det kanskje mangel på oppmerksomhet om ideer som allerede finnes?

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign