Det er blitt vanlig å leie seg inn i "sky-tjenester" fremfor å investere i egne IT-ressurser.

I stedet for å kjøpe server og programvare, kan bedriften heller leie tilgang til tjenesten gjennom "skyen".

Når du trenger tilgang til denne tjenesten får du den levert gjennom nettet, og behøver ikke bekymre deg for anskaffelse, drift og sikkerhet. Dette er i hvert fall hva reklamen forteller oss.

«Mange bekker små kan gi en stor å». Crowdfunding er en populær måte å finansiere oppstart av ny virksomhet på.

Men crowdfunding er mer enn innsamling av penger. I prosessen med å samle støtte til produktet vil initiativtakeren kunne få tilbakemeldinger på produktet som man ellers ville måtte vente lenge på.

Innholdet i alle stillinger og ansvarsområder styres til en viss grad av hva som er tidens rådende teknologi.

Når ferdigpakket programvare tar over og det blir mindre av egenutvikling og lokal drift påvirker dette IT-sjefen. Hvordan er den nye rollen?

De avtalene om Business Process Outsorcing (BPO) som lykkes best har et bredt omfang. Det er ikke bare snakk om reduksjon av kostnadene.

For å utnytte fordelene med den nye leveransemodellen må roller, oppgaver og ansvar justeres.

Grundig endringsledelse og klare forretningsmessige mål er nødvendig for en vellykket prosess, og drift som svarer til forventningene.

Et av rådene Jeff Bezos i Amazon gir, er at små team gir bedre produktivitet og raskere innovasjon enn større team.

Hvis det skal mer enn to pizzaer til, er teamet for stort, mener han.

Verden ser ut til å utvikle seg i lynrask fart, men likevel ser det ut som om våre egne utviklingstiltak beveger seg i sneglefart.

Treg fremdrift i utviklingen av nye produkter, prosesser og forretningsområder er frustrerende.  Kan noe gjøres for å få opp farten?

Selv om alle bedrifter har behov for elektrisk kraft, er det bare et fåtall som har bygget egne kraftverk.

Hva som skal produseres internt og hva som skal kjøpes utenfra er ikke gitt en gang for alle. Rene råvarer har de fleste alltid kjøpt utenfra. Andre deler av verdikjeden er mer åpne for vurdering.

En ny undersøkelse kaster lys over hva som preger de avtalene om outsourcing som lykkes bedre enn andre.

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign