De avtalene om Business Process Outsorcing (BPO) som lykkes best har et bredt omfang. Det er ikke bare snakk om reduksjon av kostnadene.

For å utnytte fordelene med den nye leveransemodellen må roller, oppgaver og ansvar justeres.

Grundig endringsledelse og klare forretningsmessige mål er nødvendig for en vellykket prosess, og drift som svarer til forventningene.

At vi trenger innovasjon og nyskaping er ikke omstridt. Men det går kanskje ikke så fort som vi kunne tenke oss.

Skyldes det mangel på ideer? Eller er det kanskje mangel på oppmerksomhet om ideer som allerede finnes?

Selv om alle bedrifter har behov for elektrisk kraft, er det bare et fåtall som har bygget egne kraftverk.

Hva som skal produseres internt og hva som skal kjøpes utenfra er ikke gitt en gang for alle. Rene råvarer har de fleste alltid kjøpt utenfra. Andre deler av verdikjeden er mer åpne for vurdering.

En ny undersøkelse kaster lys over hva som preger de avtalene om outsourcing som lykkes bedre enn andre.

Hvilke team er det som yter best - de som har jobbet sammen lenge eller de som er satt sammen for anledningen?

Det tar tid for medlemmer i en gruppe å finne ut av det med hverandre. Da er det kanskje rimelig å anta at jo lenger en gruppe har arbeidet sammen, jo bedre vil den virke.

Vi lever i en tid med raske endringer, der kunnskaper fort blir avlegs og der verktøy og metoder skifter ofte.

en annen artikkel beskrev vi egenskaper som ledere bør ha for å lykkes.

Nå ser vi på krav som Jacob Morgan mener ikke spesielt gjelder for ledere, men som i stadig større grad vil gjelde for alle.

En fersk studie viser at bare 25% av endringsinitiativer i det lange løp er vellykkede.

Ingen er overrasket over at det er krevende å endre større virksomheter. At noen mislykkes er ikke så rart. 

Men hva er det som gjør at disse 25% av initiativene ble vellykkede? Her må man ha gjort noe riktig.

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign