Magefølelse for hva markedet trenger, evne til å snu seg kjapt rundt for å gripe muligheter...

Dette er egenskaper små og mellomstore selskaper bør ha, og som de kan bruke til å sikre seg en del av volumet i konkurranse mot kjeder og store konkurrenter. 

"Big data" - analyse av store mengder kundedata er vanligvis utenfor rekkevidde for mindre selskaper. Det gir dem en ulempe i konkurransen.

Fordelene ved lagring og andre tjenester i "skyen" kan du lese om i reklamen for slike tjenester.

del 1 av denne artikkelen så vi på ulike problemer som kan tale mot utstrakt bruk av skyen.

Mange av ulempene kan det bøtes på, og i del 2 av artikkelen ser vi på enkelte gode råd.  Kanskje det alt i alt er et godt alternativ?

Det er alltid mer som burde vært gjort enn du kan rekke å gjøre.

Prosjektarbeid som kommer på toppen av daglig virksomhet kan være en utfordring.

I lengden kan ingen virksomheter kan ha topp kompetanse innenfor arbeidsfelt som de sjelden har bruk for. Slike forbigående behov kan dekkes med innleid prosjektledelse. Det er kanskje rimeligere enn du tror.

Det er blitt vanlig å leie seg inn i "sky-tjenester" fremfor å investere i egne IT-ressurser.

I stedet for å kjøpe server og programvare, kan bedriften heller leie tilgang til tjenesten gjennom "skyen".

Når du trenger tilgang til denne tjenesten får du den levert gjennom nettet, og behøver ikke bekymre deg for anskaffelse, drift og sikkerhet. Dette er i hvert fall hva reklamen forteller oss.

Det er ikke nødvendig å vente til kontrakten er utløpt. Reforhandling kan skje nårsomhelst.

En reforhandling kan komme eventuelle problemer i forkjøpet, og kan bidra til at begge parter i et avtalt leveranseforhold kommer bedre ut av det.

Avtaler som er dårlig tilpasset det virkelige behovet vil hverken tjene kunde eller leverandør. Derfor kan intiativet til reforhandling komme fra begge sider.

Innholdet i alle stillinger og ansvarsområder styres til en viss grad av hva som er tidens rådende teknologi.

Når ferdigpakket programvare tar over og det blir mindre av egenutvikling og lokal drift påvirker dette IT-sjefen. Hvordan er den nye rollen?

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign