Det er ikke nødvendig å vente til kontrakten er utløpt. Reforhandling kan skje nårsomhelst.

En reforhandling kan komme eventuelle problemer i forkjøpet, og kan bidra til at begge parter i et avtalt leveranseforhold kommer bedre ut av det.

Avtaler som er dårlig tilpasset det virkelige behovet vil hverken tjene kunde eller leverandør. Derfor kan intiativet til reforhandling komme fra begge sider.

Innholdet i alle stillinger og ansvarsområder styres til en viss grad av hva som er tidens rådende teknologi.

Når ferdigpakket programvare tar over og det blir mindre av egenutvikling og lokal drift påvirker dette IT-sjefen. Hvordan er den nye rollen?

Fordelene ved lagring og andre tjenester i "skyen" kan du lese om i reklamen for slike tjenester.

del 1 av denne artikkelen så vi på ulike problemer som kan tale mot utstrakt bruk av skyen.

Mange av ulempene kan det bøtes på, og i del 2 av artikkelen ser vi på enkelte gode råd.  Kanskje det alt i alt er et godt alternativ?

Et av rådene Jeff Bezos i Amazon gir, er at små team gir bedre produktivitet og raskere innovasjon enn større team.

Hvis det skal mer enn to pizzaer til, er teamet for stort, mener han.

Verden ser ut til å utvikle seg i lynrask fart, men likevel ser det ut som om våre egne utviklingstiltak beveger seg i sneglefart.

Treg fremdrift i utviklingen av nye produkter, prosesser og forretningsområder er frustrerende.  Kan noe gjøres for å få opp farten?

Det er blitt vanlig å leie seg inn i "sky-tjenester" fremfor å investere i egne IT-ressurser.

I stedet for å kjøpe server og programvare, kan bedriften heller leie tilgang til tjenesten gjennom "skyen".

Når du trenger tilgang til denne tjenesten får du den levert gjennom nettet, og behøver ikke bekymre deg for anskaffelse, drift og sikkerhet. Dette er i hvert fall hva reklamen forteller oss.

«Mange bekker små kan gi en stor å». Crowdfunding er en populær måte å finansiere oppstart av ny virksomhet på.

Men crowdfunding er mer enn innsamling av penger. I prosessen med å samle støtte til produktet vil initiativtakeren kunne få tilbakemeldinger på produktet som man ellers ville måtte vente lenge på.

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign