Nyere forskning har vist at uhemmet bruk av PC og mobiler i timen virker distraherende på elevene. Tenk det!

Konklusjonen er kanskje ikke så overraskende for de av oss som ikke er forskere. Det er andre forskningsresultater på dette feltet som er mer interessante.

For eksempel at de som driver utstrakt "multi-tasking" mellom ulike medier faktisk yter dårligere i en rekke mentale tester der det nettopp handler om å veksle mellom ulike oppgaver.

Det er alltid mer som burde vært gjort enn du kan rekke å gjøre.

Prosjektarbeid som kommer på toppen av daglig virksomhet kan være en utfordring.

I lengden kan ingen virksomheter kan ha topp kompetanse innenfor arbeidsfelt som de sjelden har bruk for. Slike forbigående behov kan dekkes med innleid prosjektledelse. Det er kanskje rimeligere enn du tror.

Er det plass for intuisjon og magefølelse i en tid hvor alt kan måles og veies, og hvor det finnes algoritmer for å analysere de fleste aspekter ved livet?

I en annen artikkel pekte vi på at små bedrifter kan ha en stor ulempe i konkurransen med rikere konkurrenter: tilgangen til data og analyseverktøy gjør det vanskeligere enn før å være liten.

Bruken av slike verktøy er i sterk vekst, og Big Data er allerede blitt en viktig faktor i konkurransen. Men er det oversolgt og "hypet" opp?

Det er ikke nødvendig å vente til kontrakten er utløpt. Reforhandling kan skje nårsomhelst.

En reforhandling kan komme eventuelle problemer i forkjøpet, og kan bidra til at begge parter i et avtalt leveranseforhold kommer bedre ut av det.

Avtaler som er dårlig tilpasset det virkelige behovet vil hverken tjene kunde eller leverandør. Derfor kan intiativet til reforhandling komme fra begge sider.

Magefølelse for hva markedet trenger, evne til å snu seg kjapt rundt for å gripe muligheter...

Dette er egenskaper små og mellomstore selskaper bør ha, og som de kan bruke til å sikre seg en del av volumet i konkurranse mot kjeder og store konkurrenter. 

"Big data" - analyse av store mengder kundedata er vanligvis utenfor rekkevidde for mindre selskaper. Det gir dem en ulempe i konkurransen.

Fordelene ved lagring og andre tjenester i "skyen" kan du lese om i reklamen for slike tjenester.

del 1 av denne artikkelen så vi på ulike problemer som kan tale mot utstrakt bruk av skyen.

Mange av ulempene kan det bøtes på, og i del 2 av artikkelen ser vi på enkelte gode råd.  Kanskje det alt i alt er et godt alternativ?

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign