Teamarbeid innebærer konflikter, store og små. Det er nødvendig å få dem frem i lyset slik at de kan løses.

Sunn meningsutveksling og saklig uenighet er ikke av det onde, men gir bedre forståelse for bredden i en problemstilling.

Derfor er det viktig å få frem alle synspunkter. Fortrinnsvis uten å være kverulant eller bølle.

De som jobber aktivt med endringsledelse lykkes best med sine prosjekter.

Investeringer vil ikke gi de ventede resultatene hvis ikke den gamle måten å jobbe på blir erstattet av den nye måten.

Dette krever endringsledelse, ikke bare prosjektledelse.

Den svenske visesangeren Ulf Lundell sang at han “Trivs bäst i öppna landskap”.

Men det var nok ikke kontorlandskap han tenkte på.

Åpne kontorlandskap går ut over evnen til å gjøre nyttig arbeid, og det gir økt sykefravær.

Fri flyt av ideer, bedre kommunikasjon, samarbeid på tvers – du har antakelig hørt det før. Dette er typiske begrunnelser for bruk av åpne kontorlandskap.

Det investeres mye i nye systemløsninger, nye arbeidsformer og prosesser.

Mens utviklingsprosessen tildels har stor oppmerksomhet later det til at innføringen av det som er utviklet ofte blir tatt for gitt.

En nyutviklet arbeidsprosess eller systemløsning er ikke i mål før den er tatt i bruk, og fordelene kan begynne å vise seg.

Utvikle nye produkter for halve kostnaden, dobbelt så raskt og med dobbelt så så stort salg som normalt.

Er det noe for din virksomhet?

Da er det kanskje noe å lære fra General Electric og deres innføring av en ny måte å utvikle produkter på.

Hvem vet mest om IT-sikkerhet - de unge ansatte eller de eldre?

Riktig, det er de unge. Og det er de unge som i størst grad bryter elementære regler for IT-sikkerhet.

Yngre arbeidstakere er vant med IT fra barneårene av, og kan lære de eldre ett og annet. Men når det gjelder IT-sikkerhet blir det kanskje mest teoretisk undervisning, for når det gjelder praksis er de unge ikke så gode eksempler.

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign