Utvikle nye produkter for halve kostnaden, dobbelt så raskt og med dobbelt så så stort salg som normalt.

Er det noe for din virksomhet?

Da er det kanskje noe å lære fra General Electric og deres innføring av en ny måte å utvikle produkter på.

Hvem vet mest om IT-sikkerhet - de unge ansatte eller de eldre?

Riktig, det er de unge. Og det er de unge som i størst grad bryter elementære regler for IT-sikkerhet.

Yngre arbeidstakere er vant med IT fra barneårene av, og kan lære de eldre ett og annet. Men når det gjelder IT-sikkerhet blir det kanskje mest teoretisk undervisning, for når det gjelder praksis er de unge ikke så gode eksempler.

De som jobber aktivt med endringsledelse lykkes best med sine prosjekter.

Investeringer vil ikke gi de ventede resultatene hvis ikke den gamle måten å jobbe på blir erstattet av den nye måten.

Dette krever endringsledelse, ikke bare prosjektledelse.

Nyere forskning har vist at uhemmet bruk av PC og mobiler i timen virker distraherende på elevene. Tenk det!

Konklusjonen er kanskje ikke så overraskende for de av oss som ikke er forskere. Det er andre forskningsresultater på dette feltet som er mer interessante.

For eksempel at de som driver utstrakt "multi-tasking" mellom ulike medier faktisk yter dårligere i en rekke mentale tester der det nettopp handler om å veksle mellom ulike oppgaver.

Det investeres mye i nye systemløsninger, nye arbeidsformer og prosesser.

Mens utviklingsprosessen tildels har stor oppmerksomhet later det til at innføringen av det som er utviklet ofte blir tatt for gitt.

En nyutviklet arbeidsprosess eller systemløsning er ikke i mål før den er tatt i bruk, og fordelene kan begynne å vise seg.

Er det plass for intuisjon og magefølelse i en tid hvor alt kan måles og veies, og hvor det finnes algoritmer for å analysere de fleste aspekter ved livet?

I en annen artikkel pekte vi på at små bedrifter kan ha en stor ulempe i konkurransen med rikere konkurrenter: tilgangen til data og analyseverktøy gjør det vanskeligere enn før å være liten.

Bruken av slike verktøy er i sterk vekst, og Big Data er allerede blitt en viktig faktor i konkurransen. Men er det oversolgt og "hypet" opp?

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign