Behovet er stort for å få gjennomført prosjekter raskt og med et minimum av kostnader.

Men stivbente prosedyrer, byråkrati og unødvendig detaljfokus kan stå i veien. Dette har egentlig ingen råd til, og småbedrifter aller minst.

Teamarbeid innebærer konflikter, store og små. Det er nødvendig å få dem frem i lyset slik at de kan løses.

Sunn meningsutveksling og saklig uenighet er ikke av det onde, men gir bedre forståelse for bredden i en problemstilling.

Derfor er det viktig å få frem alle synspunkter. Fortrinnsvis uten å være kverulant eller bølle.

Du har kanskje lagt merke til kunder som studerer mobilen samtidig som vedkommende sjekker klær eller andre varer i butikken? 

Det kan være mange grunner til å se på mobilen, og mange gjør det tilsynelatende hele tiden, men én av grunnene kan være «show-rooming».

Den svenske visesangeren Ulf Lundell sang at han “Trivs bäst i öppna landskap”.

Men det var nok ikke kontorlandskap han tenkte på.

Åpne kontorlandskap går ut over evnen til å gjøre nyttig arbeid, og det gir økt sykefravær.

Fri flyt av ideer, bedre kommunikasjon, samarbeid på tvers – du har antakelig hørt det før. Dette er typiske begrunnelser for bruk av åpne kontorlandskap.

En rekke forhold ved offentlige anskaffelser trekker i retning av at store leverandører utilsiktet favoriseres.

Å bli god krever trening. Det gjelder på alle områder, også når det gjelder å vinne anbudskonkurranser.

De som deltar i mange konkurranser og aktivt benytter mulighetene til å undersøke årsakene til tap, og i tillegg har prosesser for læring og kontinuerlig forbedring, vil være de som er best rustet til å vinne fremtidige konkurranser.

Utvikle nye produkter for halve kostnaden, dobbelt så raskt og med dobbelt så så stort salg som normalt.

Er det noe for din virksomhet?

Da er det kanskje noe å lære fra General Electric og deres innføring av en ny måte å utvikle produkter på.

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign