Gammel infrastruktur er en belastning og en risiko for bedrifter, på samme måte som for samfunnet forøvrig.

Det er alltid et press i retning av å gjøre mer for mindre penger.

Slik bør det også være, men sparingen kan gå for langt: hvis vedlikehold utsettes for lenge vil behovet for store utlegg melde seg - og gjerne på et tidspunkt hvor det passer dårlig.

En rekke forhold ved offentlige anskaffelser trekker i retning av at store leverandører utilsiktet favoriseres.

Å bli god krever trening. Det gjelder på alle områder, også når det gjelder å vinne anbudskonkurranser.

De som deltar i mange konkurranser og aktivt benytter mulighetene til å undersøke årsakene til tap, og i tillegg har prosesser for læring og kontinuerlig forbedring, vil være de som er best rustet til å vinne fremtidige konkurranser.

Behovet er stort for å få gjennomført prosjekter raskt og med et minimum av kostnader.

Men stivbente prosedyrer, byråkrati og unødvendig detaljfokus kan stå i veien. Dette har egentlig ingen råd til, og småbedrifter aller minst.

Teamarbeid innebærer konflikter, store og små. Det er nødvendig å få dem frem i lyset slik at de kan løses.

Sunn meningsutveksling og saklig uenighet er ikke av det onde, men gir bedre forståelse for bredden i en problemstilling.

Derfor er det viktig å få frem alle synspunkter. Fortrinnsvis uten å være kverulant eller bølle.

Du har kanskje lagt merke til kunder som studerer mobilen samtidig som vedkommende sjekker klær eller andre varer i butikken? 

Det kan være mange grunner til å se på mobilen, og mange gjør det tilsynelatende hele tiden, men én av grunnene kan være «show-rooming».

Den svenske visesangeren Ulf Lundell sang at han “Trivs bäst i öppna landskap”.

Men det var nok ikke kontorlandskap han tenkte på.

Åpne kontorlandskap går ut over evnen til å gjøre nyttig arbeid, og det gir økt sykefravær.

Fri flyt av ideer, bedre kommunikasjon, samarbeid på tvers – du har antakelig hørt det før. Dette er typiske begrunnelser for bruk av åpne kontorlandskap.

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign