Som prosjektledere bruker vi alltid kundenes krav, ønsker, ressurser og erfaring som grunnlag for å sette opp en realistisk prosjektplan og budsjett. 

Dette er mest krevende hvis det er snakk om et utviklingsprosjekt der løsningene lages fra grunnen av, men det er heller ikke trivielt når det dreier seg om innføring av en "ferdigpakke" eller skyløsning.

Arbeidsprosesser er det som sørger for at vi skaper resultater ut av de ressurser som settes inn i en virksomhet.

Systemstøtte er nødvendig for effektive prosesser. Hvor langt er det riktig å gå i analyse og optimalisering av prosessene?

Habberstad har prosjektledere som leverer gode resultater.

Et felt vi engasjerer oss i, er å få dårlig styrte prosjekter tilbake på rett spor.

Alle slags prosjekter kan oppleve problemer underveis. Det kan være gode grunner til at forsinkelser oppstår. I noen tilfeller kan det være snakk om dårlige unnskyldninger. Jo større og mer omfattende prosjektplanen er, jo mer sannsynlig er det at forsinkelser oppstår.

Noen IT-ledere lykkes bedre enn andre i å forme forretningsutviklingen.

Mens enkelte forblir tjenesteprodusenter for en forretningsmodell andre har utformet, blir de mest aktive selv ledere av nye modeller. Rollen som "Digital CIO" ligger langt fra den tradisjonelle IT-sjefen.

Det kreves stadig innovasjon og nyutvikling for å henge med i konkurransen.

Nye produkter og tjenester bygger ofte på gjenbruk av enkelte gamle tjenester, satt sammen på en annen måte og supplert med noe som er helt nytt. Lag på lag, som i en løk.

EU tar skritt for å modernisere måten vi gjør forretninger på.

Dette vil etterhvert påvirke Norge, gjennom EØS-avtalen.

Kommisjonen har lansert 16 tiltak for å få på plass planer for et felles digitalt marked i EU.

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign