EU tar skritt for å modernisere måten vi gjør forretninger på.

Dette vil etterhvert påvirke Norge, gjennom EØS-avtalen.

Kommisjonen har lansert 16 tiltak for å få på plass planer for et felles digitalt marked i EU.

Gammel infrastruktur er en belastning og en risiko for bedrifter, på samme måte som for samfunnet forøvrig.

Det er alltid et press i retning av å gjøre mer for mindre penger.

Slik bør det også være, men sparingen kan gå for langt: hvis vedlikehold utsettes for lenge vil behovet for store utlegg melde seg - og gjerne på et tidspunkt hvor det passer dårlig.

Stordata kan gi grunnlag for nye forretningsprosesser.

Ikke bare fra interne kilder, men også fra eksterne tilbydere av stordata og fra "Tingenes internett".

Behovet er stort for å få gjennomført prosjekter raskt og med et minimum av kostnader.

Men stivbente prosedyrer, byråkrati og unødvendig detaljfokus kan stå i veien. Dette har egentlig ingen råd til, og småbedrifter aller minst.

Hva er det vi i gjennomsnitt gjør 150 ganger om dagen? "Sjekker mobilen", er riktig svar.

Du er kanskje ikke blant dem som bidrar til å trekke gjennomsnittet oppover, men mye er forandret i løpet av få år: hvordan vi får nyheter, kommuniserer med venner, gjør innkjøp eller fordriver tiden mens vi sitter på toget.

Er det underlig at arbeidslivet påvirkes, og at det finnes muligheter for produktiv bruk av mobile løsninger?

Du har kanskje lagt merke til kunder som studerer mobilen samtidig som vedkommende sjekker klær eller andre varer i butikken? 

Det kan være mange grunner til å se på mobilen, og mange gjør det tilsynelatende hele tiden, men én av grunnene kan være «show-rooming».

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign