Arbeidsprosesser er det som sørger for at vi skaper resultater ut av de ressurser som settes inn i en virksomhet.

Systemstøtte er nødvendig for effektive prosesser. Hvor langt er det riktig å gå i analyse og optimalisering av prosessene?

Stordata kan gi grunnlag for nye forretningsprosesser.

Ikke bare fra interne kilder, men også fra eksterne tilbydere av stordata og fra "Tingenes internett".

Noen IT-ledere lykkes bedre enn andre i å forme forretningsutviklingen.

Mens enkelte forblir tjenesteprodusenter for en forretningsmodell andre har utformet, blir de mest aktive selv ledere av nye modeller. Rollen som "Digital CIO" ligger langt fra den tradisjonelle IT-sjefen.

Hva er det vi i gjennomsnitt gjør 150 ganger om dagen? "Sjekker mobilen", er riktig svar.

Du er kanskje ikke blant dem som bidrar til å trekke gjennomsnittet oppover, men mye er forandret i løpet av få år: hvordan vi får nyheter, kommuniserer med venner, gjør innkjøp eller fordriver tiden mens vi sitter på toget.

Er det underlig at arbeidslivet påvirkes, og at det finnes muligheter for produktiv bruk av mobile løsninger?

EU tar skritt for å modernisere måten vi gjør forretninger på.

Dette vil etterhvert påvirke Norge, gjennom EØS-avtalen.

Kommisjonen har lansert 16 tiltak for å få på plass planer for et felles digitalt marked i EU.

Gammel infrastruktur er en belastning og en risiko for bedrifter, på samme måte som for samfunnet forøvrig.

Det er alltid et press i retning av å gjøre mer for mindre penger.

Slik bør det også være, men sparingen kan gå for langt: hvis vedlikehold utsettes for lenge vil behovet for store utlegg melde seg - og gjerne på et tidspunkt hvor det passer dårlig.

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign