Mange selskaper fortsetter i vante spor, produserer det samme som før, markedsfører som før, distribuerer og selger som før.

Noen kan fortsette med dette i lang tid, men andre kan få en brå oppvåkning når det går opp for dem at de plutselig får en ny type konkurranse. Gjerne fra selskaper som ikke ligner dem selv, men som tar for seg av markedet på helt nye måter.

Vi lever i en verden med raske endringer. Vi legger planer for å redusere usikkerheten.

Men planlegging fjerner ikke usikkerhet i så stor grad som mange liker å tro.

En hovedregel i all problemløsing er å dele opp problemet i mindre deler, og å løse disse ett for ett.

Men vi erfarer til stadighet at "alt henger sammen med alt", og at det ikke går an å løse problemene isolert.

Har din virksomhet fått full uttelling av investeringene i informasjonssikkerhet?

Informasjon og systemer må sikres. 

Men i en travel hverdag kan det være vanskelig å holde styringssystemene operative.

Kravene skjerpes fra 2018, og det kan være smart å ta en oppfriskning nå.

Lederskap for endringer kan ikke delegeres bort.

Når ledere selv tar den praktiske prosjektledelsen, og selv er eksempler på den endringen man ønsker, så gir dette stor effekt.

Noen faktorer går igjen hos virksomheter som lykkes med sine endringer.

Å jobbe uten mål er meningsløst. Men kan det bli for mye av det gode?

Hvis målstyringen kommer i veien for det gode arbeidet vil vi kunne få en dårlig løsning og lav oppnåelse av målene.

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign