Lederskap for endringer kan ikke delegeres bort.

Når ledere selv tar den praktiske prosjektledelsen, og selv er eksempler på den endringen man ønsker, så gir dette stor effekt.

Noen faktorer går igjen hos virksomheter som lykkes med sine endringer.

Å jobbe uten mål er meningsløst. Men kan det bli for mye av det gode?

Hvis målstyringen kommer i veien for det gode arbeidet vil vi kunne få en dårlig løsning og lav oppnåelse av målene.

Vi lever i en verden med raske endringer. Vi legger planer for å redusere usikkerheten.

Men planlegging fjerner ikke usikkerhet i så stor grad som mange liker å tro.

Som prosjektledere bruker vi alltid kundenes krav, ønsker, ressurser og erfaring som grunnlag for å sette opp en realistisk prosjektplan og budsjett. 

Dette er mest krevende hvis det er snakk om et utviklingsprosjekt der løsningene lages fra grunnen av, men det er heller ikke trivielt når det dreier seg om innføring av en "ferdigpakke" eller skyløsning.

Har din virksomhet fått full uttelling av investeringene i informasjonssikkerhet?

Informasjon og systemer må sikres. 

Men i en travel hverdag kan det være vanskelig å holde styringssystemene operative.

Kravene skjerpes fra 2018, og det kan være smart å ta en oppfriskning nå.

Habberstad har prosjektledere som leverer gode resultater.

Et felt vi engasjerer oss i, er å få dårlig styrte prosjekter tilbake på rett spor.

Alle slags prosjekter kan oppleve problemer underveis. Det kan være gode grunner til at forsinkelser oppstår. I noen tilfeller kan det være snakk om dårlige unnskyldninger. Jo større og mer omfattende prosjektplanen er, jo mer sannsynlig er det at forsinkelser oppstår.

Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign