Habberstad tilbyr en personvernombudtjeneste hvor kunden får tilgang til et navngitt personvernombud både ved avvikssituasjoner og utrykning, for løpende kontroll og for rådgivningsoppdrag.

Det gjør at virksomheten kan fylle lovens krav på en enkel måte, uten å binde opp egne personellressurser. Og man får den uavhengighet som et PVO bør ha.

Endringer og nye krav er en uunngåelig del av et prosjekt.

Effektiv og bevisst håndtering av slike endringer kan være avgjørende for om prosjektet blir vellykket.

Ny personvernforordning (GDPR) er på alles lepper om dagen. Kravene til personvern blir styrket, og mange jobber med de registrertes rettigheter, personvernombud og varsling.

Dette er den synlige delen av isfjellet. Mange glemmer at kravene til internkontroll for informasjons­sikkerhet kommer under samme regime etter 20. juli 2018. Dette kan sammenlignes med resten av isfjellet, den delen som er usynlig.

Er din virksomhet blant de mange som ikke oppfyller de nye strenge kravene i loven?

Det vil være krevende for mange virksomheter å oppfylle kravene i den nye loven, spesielt dersom det eksisterende styringssystemet ikke er operativt og man har en stor kundebase i privatmarkedet. Loven trådte i kraft 20. juli.

Gode prosjektledere har forståelse både for behovet for nye løsninger, hvordan de skal skapes og hvordan de skal brukes.

Siden prosjektene er tidsavgrenset, og oppløses når de har levert sine resultater, er det mange virksomheter som leier inn prosjektleder-ekspertise ved behov. For eksempel fra Habberstad.

Det finnes en rekke informasjonstjenester basert på offentlige registre og forretningsinformasjon. Flere leverandører tilbyr tilsynelatende samme informasjon og tjenester, men er det faktisk slik?

Er en adresse- eller eiendomsopplysning identisk, samme hvem som leverer den, og hvordan bruker du informasjonen i arbeidsflyten din? 

Aktuelt fra Habberstad

 

Prosjektledelse i Habberstad?

Er du IT-prosjektleder? Da er kanskje Habberstad det rette stedet for deg. Vi skal styrke oss innen prosjektledelse.  Les mer her...

Ta kontakt, eller tips en venn!

 

FacebookLinkedIn
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign