Er det mulig for en leder å være myk, støttende og imøtekommende overfor sine medarbeidere, og likevel tjene penger?

Ja, viser en studie fra BI. Ledere som opptrer på denne måten, får mer tilfredse medarbeidere og bedre resultater på bunnlinjen.

Det høres ut som en utopi, og bryter med utbredte forestillinger om hva effektiv ledelse innebærer.

Er det ikke slik at støttende ledelse vil gå på bekostning av virksomhetens økonomiske resultater? Eller kan en myk lederstil simpelthen lønne seg bedre enn en krevende og mer kompromissløs stil?

Førsteamanuensis Anders Dysvik og professor Bård Kuvaas ved Handelshøyskolen BI har gjennomført en studie for å se på sammenhengen mellom opplevd lederstøtte og organisatoriske prestasjoner.

"Støttende ledelse" kan defineres som i hvilken grad medarbeiderne opplever at lederen er opptatt av deres bidrag til organisasjonens ve og vel, at lederen bryr seg om deres velvære eller at de har det bra på jobben.

BI-forskerne undersøkte dette blant nærmere 550 medarbeidere ved 75 bensinstasjoner i samme kjede. De brukte en anerkjent metode for å kartlegge de ansattes opplevelse av lederstøtte. Deltakerne i undersøkelsen ble bedt om svare på fire påstander:

  • Min nærmeste leder bryr seg virkelig om mine meninger.
  • Min nærmeste leder viser interesse for at jeg har det bra på jobben.
  • Min nærmeste leder tar hensyn til mine mål og verdier.
  • Min nærmeste overordnede bryr seg egentlig ikke særlig mye om meg.

Resultatene av studien er presentert i tidsskriftet Human Resource Management. Her vises det sterke sammenhenger mellom støttende ledelse, opplevelsen av å bli investert i og den enkelte bensinstasjonens resultater.

Den fjerdedelen av bensinstasjonene som hadde de høyeste skårene på støttende ledelse, oppnådde resultater som i gjennomsnitt var 38 prosent bedre enn resultatene i den fjerdedelen som skåret lavest.

I følge Dysvik og Kuvaas er dette en god illustrasjon på at støttende ledelse henger sammen med organisasjonens prestasjoner.

Mulighetene for trening og utvikling var den samme for alle bensinstasjonene i undersøkelsen (stasjonen på bildet var ikke med i undersøkelsen). Men studien viser at opplevelsen av lederstøtte henger sammen med medarbeidernes opplevelse av å bli investert i.

Professor Bård Kuvaas har utarbeidet fem praktiske råd til bedrifter på bakgrunn av denne studien:

  • Ledelse påvirker ikke bare den enkelte medarbeiders produktivitet og velvære på jobben, men også organisatoriske resultater.
  • Støttende, myk, imøtekommende ledelse som gir mer fornøyde medarbeidere og bedre lønnsomhet. Når slik ledelse gir blant annet mest salg og best kundeservice skapt av medarbeidere på bensinstasjoner, er det naturlig å tro at slik ledelse er enda viktigere blant såkalte kunnskapsarbeidere.
  • Organisasjoner kan ha gode eller dårlige ledelsessystemer, det er uansett den enkelte leder som er avgjørende for systemenes effektivitet.
  • Rekrutter og selekter ledere som bryr seg om mennesker (og som selvfølgelig forstår bransjen) og som er i stand til å gi sine medarbeidere en opplevelse av å være viktige for organisasjonens resultater i dag og i fremtiden. Medarbeiderne får det bedre mens de er på jobb, kundene blir mer fornøyde - og eierne tjener bedre.
  • Det trenger ikke å være så vanskelig å identifisere støttende ledere. Studien viser at det er svært stor enighet blant medarbeiderne om hvor støttende den enkelte leder var.

(Svein Hansen, 2013.07.01)

 

Se også:
Lederjakt
Organisasjonens hukommelse
Emosjonell intelligens
Organisasjonsutvikling
Ledertrening og salgsopplæring