30.mai 2013 skrev Helse Sør-Øst RHF og Habberstad AS under en rammeavtale om rekrutteringstjenester for perioden 2013-2015 med muligheter for forlengelse i ytterligere 2 år.

Helse Sør-Øst RHF er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Virksomheten er organisert i et morselskap, Helse Sør-Øst RHF, med 10 underliggende datterselskaper som er organisert som selvstendige helseforetak med eget resultatansvar og med arbeidsgiveransvar for sine medarbeidere. 

Etter en omfattende evaluering etter kriterier som pris, kompetanse og metodikk vant Habberstad AS alle områdene innen rekruttering:

  1. De-rekruttering/outplacement
  2. Toppleder nivå
  3. Helsefaglige stillinger
  4. Øvrige spesialiststillinger
  5. Masserekruttering

Habberstad AS har jobbet målrettet for å styrke sin kompetanse innen rekruttering, og ansvarlig partner Hans Petter Karlsen er meget fornøyd med at Habberstad AS fikk fornyet tilliten av Helse Sør-Øst RHF.

De øvrige regionale helseforetakene med underliggende enheter, dvs. Helse Nord RHF, Helse Vest RHF og Helse Midt-Norge RHF, har opsjon på å tiltre rammeavtalene. Det samme gjelder for nasjonale selskap som er heleid av de regionale helseforetakene.

Spørsmål knyttet til denne rammeavtalen kan rettes til Hans Petter Karlsen, tlf. 93 42 57 43

(Hans Petter Karlsen, 2013.06.21)