Kreativitet og idé-arbeid er en lagsport, sier Arne Carlsen ved BI.

Han har identifisert ti kvaliteter ved arbeid som skaper fremragende ideer.

Noen virksomheter ser ut til å være flinkere enn andre til å komme opp med ekstraordinære ideer. Hva kan vi lære av de mest innovative virksomhetene?

Carlsen har studert seks utvalgte, svært ulike organisasjoner: Snøhetta, Statoil, Advokatfirmaet Thommessen, Thompson Reuters Point Carbon, SpareBank 1 og A-magasinet.

De ti fremste kjennetegnene er (slik de er presentert i forskning.no):

1. Prepping: Praksis hvor man med omhu forbereder, bygger, revitaliserer og deler kunnskap på en måte som maksimerer potensialet for effektiv bruk i de skapende øyeblikk.

2. Undring: Den sanselige erfaringen av å være i et mysterium, en kombinasjon av å føle forundring eller beundring og være engasjert i lidenskapelig søk. Undring underbygger all forestillingsevne, empati og dyp interesse for noe utenfor en selv.

3. Skapende motstand: Å bruke tvil, friksjon, motsetninger og kritikk aktivt som redskap for å stille spørsmål ved vedtatte sannheter og skape bedre ideer, og ikke som støy som man søker å unngå.

4. Prototyping: En arbeidsform der man hurtig produserer, tester og forbedrer halvferdige ideer og utfordrer løsningsrommet, slik at ideer blir delt og styrket i en tidlig fase.

5. Gjøre det fysisk: Arbeidsformer som innebærer at man fjerner seg fra ensidig avhengighet til elektroniske medier og tar på ideer, skisserer og materialiserer ideer i artefakter, gestikulerer omkring ideer og beveger seg alene eller sammen under idéarbeidet.

6. Drama: Å kalle folk til dyst – til kamper, mysterier, misjonsgjerninger, katedralbygging, skattejakt eller å gjøre en forskjell for andre enkeltpersoner – på måter som aktiverer det ypperste av det en kan og higer etter. Hvorfor kommer vi på jobb her? Hva står på spill?

7. Frigjørende latter: Prosesser for energigivende samskaping gjennom hverdagslig spøk, uhøytidelig kappestrid, små former for lek og humor som bygger sosiale bånd, opphever begrensninger i tenkning og oppmuntrer til originale kombinasjoner av kunnskap.

8. Veivisning: Praksis for å vise vei inn i ukjent territorium, gjennom å skape felles barrierebrytende forestillinger, kultivere et mulighetsskapende språk, håndtere feil og sette mot i andre.

9. Zoome ut: Å bevege seg fra detaljnivå og analyser av enkeltdeler til å se det større bildet, tenke helhet og se brede sammenhenger, forklaringer og strategier.

10. Punk: Bruk av fandenivoldskhet og direkte, selvinitiert handling for å mobilisere mot det etablerte (sannheter, praksis, autoriteter), åpne opp og realisere ideer med høy originalitet og verdi.

(Svein Hansen, 2013.02.12)

 

Se også:
Mobil, og bare mobil
Innovasjon krever hurtighet