Prosjektledelse

Habberstad gir deg effektive og kunn-
skapsrike prosjektledere. Vi sørger
for gevinster og resultater fra første
dag.

Vår erfaring fra krevende oppdrag
gir lav risiko, smidighet og
lavere kostnader.

Mer om prosjektledelse...

Sikkerhet og GDPR 

Habberstad tilbyr flere tjenester som
er relevante for løpende GDPR oppfyllelse,
som eksternt Personvernombud,
revisjon mot GDPR, etablering av
internkontroll og gjennomføring
av risikovurderinger.

 

Mer om Sikkerhet og GDPR...

Rekruttering

Vi finner de beste kandidatene til leder-
og spesialiststillinger. Gode metoder
gjør at vi effektiviserer den mest
arbeidskrevende fasen.

Du kan konsentrere deg om å
velge blant kandidater som alle
er velkvalifiserte og motiverte.

Mer om rekruttering...

Prosjektledelse

Prosjekter skal føre til effektivisering og gevinster. Habberstads prosjektledere sikrer gevinster ved å skjære gjennom uklarheter og peke på nye muligheter.

Habberstads holdning er at kunden er best tjent med at prosjektet bruker metoder som gir effektiv kompetanseoverføring, trygghet for fremdrift og kvalitet i resultatene.

En prosjektleder fra Habberstad vil benytte metoder og verktøy ut fra hva som er mest hensiktsmessig for den enkelte kunde og prosjekt. Vår måte å arbeide på er tuftet på norsk praksis og på et norsk verdigrunnlag.

Der hvor det finnes anerkjente og velprøvde metoder fra før vil vi anbefale at disse brukes. Hvis kunden ikke har innarbeidede metoder vil vi normalt anbefale å bruke PRINCE2.

Les mer om våre anbefalte metoder her...

Prosjektledere fra Habberstad har omfattende ledererfaring. Vi har ingen juniorer.

Dette er en forutsetning i kompliserte prosjekter, hvor det kan være like viktig å lede oppover som nedover i organisasjonen. Våre prosjektledere kan veilede og gi råd til styringsgruppen, avstemme forventninger og sikre at ressursene brukes effektivt.

For Habberstads prosjektledere står måloppnåelse og gevinstrealisering i sentrum for oppmerksomheten. Vi har god erfaring med utarbeidelse av gevinstplaner, som sikrer en klar forståelse av hvilke gevinster som skal realiseres og hvordan disse skal prioriteres og måles.

Prosjektledelse er ofte tett sammenvevd med EndringsledelseForretningsutvikling og Organisasjonsutvikling. Habberstads prosjektledere har et bredere erfaringsgrunnlag enn du kan regne med å få hos andre leverandører.

 

Ta kontakt med oss!

Våre rådgivere er produktive fra første time. Betingelsene er meget konkurransedyktige.

Ta kontakt med daglig leder Jostein Kvinnesland for en uforpliktende samtale.

 

    Habberstad er ISO 9001 sertifisert. Kvalitet i alle ledd.

 

Wallenius Wilhelmsen Logistics: WAN Implementation

En global virksomhet får nytt nettverk

Les mer …
 
 

Prosjektledelse i Habberstad?

Er du IT-prosjektleder? Da er kanskje Habberstad det rette stedet for deg. Vi skal styrke oss innen prosjektledelse.  Les mer her...

Ta kontakt, eller tips en venn!

 

Personvernerklæring

Habberstad tar ditt personvern på alvor. Les mer her...

 

FacebookLinkedIn
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign