Prosjektledelse

Habberstad gir deg effektive og kunnskapsrike prosjektledere. Vi har ingen juniorer, og gir resultater fra
første dag.

Vår erfaring fra krevende oppdrag
gir rask fremdrift, smidighet og
lavere kostnader.

Mer om prosjektledelse...

Sikkerhet og GDPR 

Mange virksomheter har kommet sent i gang med tilpasninger som må til for å møte kravene i ny personvernforordning (GDPR).

Habberstad har lang erfaring med sikkerhet og personvern, og kan gi  
effektiv hjelp med GDPR.

Mer om Sikkerhet og GDPR...

Rekruttering

Vi finner de beste kandidatene til leder- og spesialiststillinger. Gode metoder
gjør at vi effektiviserer den mest arbeidskrevende fasen.

Du kan konsentrere deg om å velge
blant kandidater som alle sammen
er velkvalifiserte og motiverte.

Mer om rekruttering...

Habberstad tilbyr en personvernombudtjeneste hvor kunden inngår en tjenesteavtale med Habberstad slik at man får tilgang til et navngitt personvernombud (PVO) både ved avvikssituasjoner og utrykning, for løpende kontroll og for rådgivningsoppdrag.

Det gjør at virksomheten kan fylle lovens krav på en enkel måte, uten å binde opp egne personellressurser.

Hva innebærer tjenesten i praksis?

Et personlig personvernombud blir utpekt og tjenesten dekker følgende områder

  • Avvikshåndtering. Det er frist i ny personvernforordning om varsling av brudd på den enkeltes rettigheter innen 72 timer
  • Rådgivning. Bidra til at kunden får oversikt over behandlingene og gi råd til kunden om vurdering av personvernkonsekvenser
  • Foreta gjennomgang og kontroll av informasjonssikkerhet etter nærmere avtale
  • Ha dialog med Datatilsynet, kunder eller medlemmer og ansatte.

Det inngås en avtale hvor kunden sikres tilgang til personvernombud mot en månedlig avgift som dekker garantert utrykning og noen faste aktiviteter. Utover dette betales bistand pr. time. 

Arbeidsform

  • Det blir en ansvarlig navngitt PVO for kunden. En fast stedfortreder utnevnes også, for avvikling av ferier og eventuelt fravær
  • Hver PVO vil ha et team som kan utføre arbeid under personvernombudets ledelse for å gi kunden den best mulige rådgivning på spesialområder
  • Teamet har spesialkompetanse og erfaring innenfor ulike områder. Dette omfatter, men er ikke nødvendigvis begrenset til, teknisk informasjonssikkerhet, styringssystemer og internkontroll, prosjekt- og endringsledelse, operasjonell avvikshåndtering, integritetskontroll og  forvaltning av registre
  • Lede prosessen med å få det beste av interne og eksterne krefter i de ulike personvernoppgaver.

Habberstad har advokater vi kan anbefale, eller virksomheten kan bruke egen jurist ved behov.

Vårt team på GDPR

Habberstad har et sterkt fagmiljø med sertifiserte rådgivere innen ny personvernforordning (GDPR), og lang erfaring med etablering av styringssystemer og informasjonssikkerhet generelt i kritiske miljøer, som helse og finans. Våre oppdragsgivere er innen alle sektorer, inkludert medlemsorganisasjoner. 

Vi har også rådgivere med mer teknisk bakgrunn. Kombinasjonen av teknisk og administrativ kompetanse, dokumentert gjennom omfattende sertifisering, bl.a. CISA og CISPP, gir trygghet for kvalitet og effektivitet.

Dette er noen av Habberstads rådgivere - de vil kunne hjelpe din virksomhet med GDPR, informasjonssikkerhet og personvern:

Det er ledelsen som er ansvarlig for personvern og informasjonssikkerhet. Ansvaret kan ikke delegeres bort. En sentral suksessfaktor vil derfor være at ledelsen engasjerer seg, og tar synlig lederskap for denne saken - på samme måte som ledere flest aktivt følger opp økonomien. 

Hva venter du på?

Datatilsynet oppfordrer alle virksomheter til å opprette personvernombud, uavhengig om de er pålagt å ha det eller ikke. Du finner mer om informasjonssikkerhetny personvernforordning og endringsledelse på Habberstads nettsider.

Men hvorfor ikke kontakte Rolf Haavik med det samme? 

epost: rolf.haavik@habberstad.no

mobil:  90 73 37 60

 

Oslo kommune: Nytt flyktningsystem

Prosjektledelse fra anskaffelse til innføring

Les mer …
 
 

Prosjektledelse i Habberstad?

Er du IT-prosjektleder? Da er kanskje Habberstad det rette stedet for deg. Vi skal styrke oss innen prosjektledelse.  Les mer her...

Ta kontakt, eller tips en venn!

 

Personvernerklæring

Habberstad tar ditt personvern på alvor. Les mer her...

 

FacebookLinkedIn
Denne hjemmesiden er designet av 9Co Webdesign